ه

بزودی رویای پرواز اتوموبیل های پرنده که در گذشته ٬ رویایی غیر
.ممکن بنظر می رسید برای میلیون ها نفر به حقیقت می پیوندد
مارکوس لنگ  مدیر کمپانی اوپنر در مصاحبه ای با شبکه خبری سی بی اس
 اظهار داشت : هدف ما بر این است که در سال آینده  این اتوموبیل  را
.[Black Fly]به بازار فروش عر ضه داریم
.قیمت تقریبی این اتوموبیل مشابه قیمت اتوموبیل های  اس یو ویی است
اتومبیل پرنده    تک نفره و برقی است و می تواند  مسیری
به مسافت ۲۵ مایل را بپیماید. سرعت این اتوموبیل ۶۲ مایل
در ساعت و باطری آن برقی است . ضمنا در مدت ۲۵ دقیقه شارژ می
.شود
.هدایت این اتوموبیل ساده و نیاز به گواهی نامه خلبانی ندارد
تا کنون  هزار و چهار صد مر تبه پرواز آزمایشی داشته
. و تقریبا دوازده هزار مایل را طی کرده است

   

 

.