شاد روان محمد رضا مجاهدمدیر ، نویسنده و پژوهشگر  – فرزند آرشد استاد محمد حسین مجاهد- نویسنده  سلسله مقالات  « جزئیات » و «خرده می گیریم » روزنامه بهار ایران در گذشته بود .او که در سال 1313 شمسی در شیراز تولد یافته بود ؛ تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در زادگاهش گذراند و سپس برای ادامه تحصیل رهسپار تهران گردید و در دانشگاه تهران به دانش پژوهی پرداخت و به اخذ درجه لیسانس و فوق لیسانس – در رشته تاریخ و جغرافیا- نائل گردید .آنگاه به استخدام سازمان تامین اجتماعی در آمد و سمت هایی چون : مدیر کل استان مرکزی ، کرمانشاه ، یزد ؛ کرمان و سرانجام مازندران در آمد.

            محمد رضا مجاهد در حالی که در کارهای اداری حاذق و پرکار و منشاٌ خدمات ارزنده ای بود کار تحقیق و پژوهش تاریخی و نویسندگی را نیزبا عشق ادامه می داد و تحقیقات زیادی در تاریخ ایران نموده است .ساده و روان می نوشت و ظرافت خاصی در نوشته هایش دیده می شود .در خلل نوشته هایش از داستان و طنز استفاده می نمود و بدین ترتیب توجه صاحبنظران و خوانندگان روزنامه را جلب می کرد .او به آنچه پیرامونش میگذشت « خرده می گرفت »و با نیش قلم مسوولین را متوجه اعمال خود می نمود

          سلسله مقالات  « جزئیات » اختصاص به اوضاع اجتماعی و فرهنگی و بحث پیرامون آنچه در کشور می گذشت و بدان توجه ویژه ای نمی گردید ؛ بود   با آنکه عنوانش جزئیات بود ؛ مع هذا مسائل اجتماعی با ظرافت خاصی تجزیه و تحلیل می گردید .

          « خرده می گیریم »  مقالات  دیگری بود که  محمد رضا مجاهد با موشکافی و امعان نظر می نوشت . کمبود ها را مشاهده و انتقاد می کرد …

        تیر ماه سالروز در گذشت این همکار صمیمی بهار ایران است . در سال 1387 شمسی بهار ایران این همکار صمیمی را از دست داد . نه سال از مرگ او می گذرد . در سال پایانی عمر با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می کرد و سر انجام این بیماری چراغ عمرش را خاموش نمود . یادش را گرامی می داریم