این ضرب المثل جزو آن دسته از مثل هایی است که کاربرد زیادی در میان مردم دارد و
تقریبا معادل همان مثل «یک دست صدا ندارد» است.
با یک گل بهار نمیشه ” ضرب المثلی است که در مورد قضاوت های ناصحیحی است که
بعضی مواقع انجام می دهیم .

 • با یک شخص درستکار دنیا درست نمی شود .
 • با دیدن جزء و یک نشانه مثبت نمی توان نتیجه گیری کاملا امیدوارانه و کلی کرد
 • برای تحقق هدف باید تمام مقدمات آن را فراهم کرد و یکی کافی نیست.
  — با یک آدم خوب همه دنیا درست نمی شود.
 • انجام هر کاری تنها و اینکه یک نفر کارش را درست و خوب انجام بدهد، کافی نیست ؛
  نیاز هست تا همه ما، هر یک بنا به سهم و نقشی که داریم، بهترین عملکردش را داشته
  باشیم و آنچه را که باید انجام دهیم.
 • برای این ضرب المثل می توان تصور کرد که تنها با وجود یک گل نمی توان به آمدن
  فصل بهار دلخوش بود و فصل بهار با وجود انبوهی از گل ها معنی خواهد داشت نه تنها
  یک گل.
  اینکه ما بخواهیم مدام کاری را به دیگری حواله دهیم و آن را مسئول انجام و حتی بهبود
  یک شرایط خاص بدانیم، کافی نیست و لازم هست که همه ما برای بهتر شدن شرایط
  در هر زمان و مکانی تلاش کنیم.