دانشجویان ایرانی دانشگاه نورت ایسترن ـ ماساچوست در شبی فراموش نشدنی ؛مراسم باستانی یلدا ‌‌( پیروزی نور بر تاریکی )

را جشن گرفتند .

این مراسم با سخنرانی آقای دکتر شفایی مشاور انجمن دانشجویان   

ایرانی دانشگاه نورت ایسترن در باره بزرگداشت یلدا آغاز گردید .

سپس دکلمه شعر توسط اللهه و امیر واجرای رقص توسط گروه رقص آفتاب با اجرایی  شگفت انگیز شور و حالی به این مراسم داد.

نواختن گیتار و آواز توسط پنیزو سارا ودر خاتمه مراسم رقص و پایکوبی .