سیل اخیر در ایران به ویژه در جنوب ایران – شیراز- دل هر انسانی را می آزرد و به درد می
آورد . گروهی به منظور گذراندن تعطیلات نوروزی به شیراز رفته بودند تا از هوای دل انگیز و این
شهر تاریخی بازدید به عمل آورند لکن با قهر طبیعت روبرو شدند و هم جانشان گرفته شد و هم مالشان
که اتومبیل آنان بود ، از میان رفت .آنچه در این میان قابل تاًمل و تفکر بود « انسانیت » مردم شیراز
از مسافرینی بود که به این شهر روی آورده بودند . مردم مهربان و خو.ن گرم شیراز که از نوادگان
سعدی و حافظ اند این سخن ؛ سخنسرای بزرگ ایران سعدی را فراموش نکرده و مهماندوستی و
همدردی و غمگساری را به مردم جهان آموختند :
بنی آدم اعضای یک پیکرند / که در آفرنیش زه یک گوهر اند
چو عضوی بدرد آورد روزگار/ دگر عضو ها را نماند قرار ….
مسافرین را به خانه های خود بردند . از آنان پذیرای کردند و به دلجویی پرداختند . این نمونه ای از
انسانیت است که می توان آموخت. در واقع بنیان های تفکر انسان در این شعر سعدی آمده است . در این
دو بیت شاهد چند آموزش روشن انسان مداری هستیم:
برابری انسان ها ؛ به هم پیوسته بودن انسان ها ؛ همبستگی انسان ها ؛همدردی و مسئولیت پذیری
این همه ی آن آموزشی است که یک مکتب انسان مدار به ما می آموزد تا بدانیم که به عنوان انسان
همگی مشابهت ذاتی داریم، سرنوشتمان به هم وابسته است، درد دیگری را باید درد خود بدانیم، انسان ها
را دوست بداریم و نسبت به رنج بشر بی تفاوت نبوده و تا پایان دادن به آن، آرام و قرار نداشته باشیم.
دردنیایی که شقاوت و بی رحمی گروهی ، جهان را خشونت بار نموده ؛ باید این گفته را سر لوحه
زندگی قرار داد . در حقیقت همدلی کردن درک حس موجود در فردی دیگر است واینکه به لحاظ
احساسی خود را به جای دیگری قرار داد. توان همدلی مستقیماً به توانایی انسان برای درک احساسات
و شناسایی دیگران وابسته است. به گفته سعدی :
« تو کز محنت دیگران بی غمی
نشاید که نامت نهند آدمی »

مولانا عارف بزرگ وطنمان می گوید :
ای بسا هندو و ترک همزبان
ای بسا دو ترک چون بیگانگان
پس زبان محرمی خود دیگراست
همدلی از همزبانی بهتر است .
به عبارتی دیگر، هنگامی که گفته می ­شود عده ­ا ی نمی ­توانند با دیگران ارتباط برقرار کنند، احتمالاً به
خاطر این است که بسیاری از احساسات را در درون خود تجربه نکرده ­اند، نشناخته ­اند یا نپذیرفته­ اند.
کسانی که احساسات خود را در اصطلاح لمس نمی ­کنند، احتمالاً ازحسی به نام وجدان بی ­بهره اند. آن‌ها
ممکن است به خاطر آسییب رساندن به دیگران احساس ندامت و احساس گناه نداشته باشند.!!
ما می ­توانیم همدلی خود را یا یک حرکت عاطفیِ ساده مثل بغل کردن یا نوازش محبت آمیز یا کاری که
مردم شیراز نمودند و سیل زدگان را به خانه های خود بردند ، نشان داد. اگرچه همدلی معمولاً در مورد
احساسات دردناک دیگران بکار گرفته می­ شود، اما همینطور در مورد احساسات مثبت مربوط به
موفقیت، کامیابی، غرور، پیشرفت و غیره نیز بکار می ­رود.
بهر حا ما این مصیبت بزرگ را به ملت ایران به ویژه مردم عزیز و مهماندوست شیراز تسلیت
می گوییم و صبر و بردباری را از درگاه خدای بزرگ برای آنان مساً لت داریم.