در مراسم شصت و پنجمین دور از جوایز « گرمی » در آمریکا ترانه « برای …» شروین

حاجی پور به عنوان بهترین ترانه « تاثیرگذار در تغییرات اجتماعی » ؛ انتخاب شد .

در این مراسم جیل بایدن بانوی اول آمریکا ضمن تقدیر از این ترانه همچنین یادی از مرگ

مهسا امینی و جنبش زن – زندگی – آزادی در ایران کرد .

جیل بایدن گفت : یک کمیته ویژه با بررسی بیشتر از ۱۳۰ هزار رای ؛ ترانه « برای …»

را برنده دریافت جایزه تاثیرگذار در تغییرات اجتماعی انتخاب کرده است .

ترانه « برای …» در ظرف دو روز بعد ازانتشار در اینستاگرام ظرف دو روز بیش از

۴۰ میلیون بار دیده شده است .

جیل بایدن ترانه « برای » را الهام بخش نامید و آن را نوایی شاعرانه و توانا برای آزادی

و حقوق زنان خواند .