سازمان فرهنگی یونسکو بنای قلعه دختر در فیروز اباد استان فارس را در
.فهرست جدید بناهای تاریخی جهان ثبت کرد
.بنای قلعه دختر از آثار باقیمانده از دوره ساسانیان است
بنا بگفته یونسکو در ساخت این بنا نه تنها از وی‍‍ژ گی های  جغرافیایی منطقه
نهایت استفاده شده ٬ بلکه از هنر هخامنشی پارتی و رومی الهام گرفته
.است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ٬ کاظمی مدیر پایگاه میراث
فرهنگی فیروز آباد گفت : این قلعه بنایی سه سطحی با سنگ و گچ است که بر
فراز کوهی مشرف بر کیلومتر شش جاده فیروزآباد به شیراز در زمینی مربع ای
. چهارده در چهارده   متر بنا شده است
کاظمی ٬ گنبد خانه مدور این بنا را شاهکار معماری دانست و افزود : ویژگی
این گنبد را ابتکار معماران آن در استفاده از فیل گوش ها و سه گوش ها برای
.تحمل وزن این گنبد است