بافرزند و نوه هایم قرار گذاشته بودم که روز یکشنبه به کانون فرهنگی ایرانیان بوستون خواهیم رفت
و در جشن نوروزی که برای کودکان اختصاص یافته ،شرکت خواهیم نمود . هوا برف و بارانی و سرد
بود. با تلاش فوق العاده محل کانون را پیدا نمودیم و با خرید بلیت به سالن بر گزاری مراسم راه یافتیم .
سالن نسبتهً زیبایی بود و گروه زیادی از ایرانیان به اتفاق فرزندانشان ، به منظور شرکت در جشن
نوروز باستانی ، شرکت کرده بودند .در اطراف سالن غرفه هایی مشاهده می شد که انواع غذاهاو تنقلات
در آن وجود داشت : جوجه کباب ، کباب ، آش ، چای ، شیرینی ، ترشیجات ، گل ، اسباب بازی برای
کودکان و… اوایل سالن نیز « سفره نوروز » توجه شرکت کندگان را جلب می نمود وکودکان شور و
غوغایی براه انداخته بودند و بدین طرف و آن طرف می دویدند و با خوردنیها و بازی های کودکانه
دلخوش بودند رقص کودکان و گروه رقص آفتاب توجه شرکت کنندگان را جلب نمود .از سوی
دیگر؛مجریان این برنامه زحمات زیادی کشیده بودند اما کاستی هایی هم داشت .
امید واریم سال آینده برای بهتر نمودن برنامه نوروز در صورت امکان؛ نمایش عروسکی اجرا
نمایند ؛ حاجی فیروزه ،سالی یک روزه ؛ نمایش دهند ، چند جمله ساده از نوروز بگویند و مسابقه ای
برای بچه ها تدوین نمایند و …
آرزو مندم سال آینده به این نکته ها توجه نمایند و برنامه ای تدوین نمایند که انعکاسی از فرهنگ غنی
ایران عزیز باشدو عشق به میهن و سنت های آن غنای فرهنگ به شرکت کنندگان دهد.

هر روزتان نوروز و نوروزتان پیروز باد