وقتی اوراق گذشته روزنامه بهار ایران را ورق می زنیم و همکاران گذشته را که روزنامه بهارایران
را یاری می نمودند ، مرور می کنیم و در می یابیم از ما جدا شده و به ابدیت جاوید پیوسته اند ؛
اندوهی شگرف سراسر و جودمان را فرا می گیرد . جهانشاه سی سختی از جمله این
افراد بود.
جهانشاه سی سختی ؛ ادیب ،نویسنده ، فرهنگی ، مترجم و از همکاران صمیمی روزنامه بهارایران بودکه
سالها با ترجمه های گرانقدر خود خوانندگان بهار ایران را خشنود می نمود و آنها را با دنیای شگفت آور
علم آشنا می کرد. او بر زبان فرانسه و ادبیات فارسی تسلط داشت و کلاس های درسش شور و هیجان
فوق العاده ای به پا می کرد .
جهانشاه سی‌سختی در سال 1305 شمسی در شیراز متولد شد و تحصیلات ابتدایی، متوسطه را در
شیراز گذراند وهنگامی که دانشکده ادبیات شیراز- به مدیریت شاد روان دکتر لطفعلی صورتگر- تاٌسیس
گردید جزء اولین دانشجویانی بود که فارغ الحصیل شد . سی سختی زبان فرانسه را در حین خدمت در
فرهنگ آموخت و در کنار تدریس ،در ، دانشسرای شیراز (تربیت معلم) و دبیرستان نمازی و
دبیرستان ابن سینا و هنرستان‌ های این شهر، با نشریات مختلف همکاری می کرد.
سی‌ سختی سال‌ ها فعالیت در حوزه ادبی، پژوهشی و ترجمه را در کارنامه خود دارد و همکاری او با
روز نامه بهار ایران تا روزی که این روزنامه انتشار می یافت ؛ ادامه داشت.


آثار


ترجمه :


کتاب «چگونه بهتر زندگی کنیم؟ »مجموعه راهکارهای بهداشتی، پزشکی، اجتماعی برای بهتر
زیستن را گرد آوری نمود و انتشارات نوید شیراز آن را منتشر کرد .

 • الکل دومین عامل ایجاد کننده سرطان
 • چگونه حافظه خود را سالم نگاه داریم
 • خشونت والدین موجب قربانی های بی شمار می گردد.
 • شگفتیهای حافظه (چگونه به خاطر می آوریم؟ برای چه فراموش می کنیم؟ دانش بشری به این
  سوالات پاسخ خواهد داد)
 • جامعه در انتظار شماست و..
  مقالات
 • کود ک و بازیچه
 • چگونه حسادت را معالجه کنیم: حسادت بیماری موحش و خطرناکیست اما یک بیماری مانند
  سایر بیماریها
 • سلام بر کودکان
 • یاد بگیرید چگونه تمرکز فکر پیدا کنید
 • برای چه پدران ومادران خوب، فرزندان کودکان شایسته یی ندارند .
 • آیا می توان نوع بشر را با هوش تربیت کرد ؟ و…
  جهانشاه سی سختی در دوم بهمن 1391شمسی به ابدیت جاوید پیوست .
  • یادش را گرامی می داریم