با کمال تاسف چند روز قبل دکترحبیب لاجوردی مدیر پروژه تاریخ شفاهی ایران در مرکز
مطالعات خاورمیانه دانشگاه هاروارد-در سن ۸۳ سالگی- در گذشت . لاجوردی دارای
کارشناسی از دانشگاه ییل، کارشناسی ارشد از دانشگاه هاروارد در رشته MBA و دکترای
اقتصاد از دانشگاه آکسفورد بود. او در ۸ فروردین ۱۳۱۷تولد یافت و در ۳ مرداد ۱۴۰۰
درگذشت .


پروژه تاریخ شفاهی ایران – دانشگاه هاروارد

لاجوردی در سال ۱۳۵۹ به پیشنهاد یکی از استادان دانشگاه هاروارد اقدام به نوشتن طرح
اولیه پروژه تاریخ شفاهی ایران کرد و در شهریور ۱۳۶۰ این طرح به صورت اجرایی در
مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه هاروارد شروع به کار کرد.
او به اتفاق همکاران خود در این پروژه با ۱۳۴ نفر که در تاریخ معاصر ایران ناظر یا
بازیگر در رویدادهای تاریخی بین سال‌ های ۱۲۹۹ الی ۱۳۶۰ بودند مصاحبه کرد، این
پروژه نزدیک به ۱۰ سال به طول انجامید. که تاریخ‌ دانان و منتقدان بسیاری موفقیت و
تاثیرگذاری آن را تایید می‌کنند.
درگذشت او را به خانواده لاجوردی و دوستان و آشنایان شادروان لاجوردی تسلیت
می گوییم .