روزنامه بهارایران ؛ بیش از نیم قرن خدمات فرهنگی و مطبوعاتی خود را پشت سر گذاشت.

در طول۵۵ سال خدمات مطبوعاتی ؛ نقش برجسته ای در گسترش فرهنگ وادب ایران ایفا نمود

و به عنوان یکی ازبرجسته ترین و کهنسال تر ین روزنامه های ایران شهرت یافت .

هنگامی که در آذر ۱۳۰۹ شمسی شادروان استاد محمد حسین مجاهد روزنامه بهارایران را در
شهر شیراز انتشار داد ؛ معضلات و مشکلات فراوانی برسر راه او قرار گرفت که با عشق فراوان
به ایران وفرهنگ ایران وپشتکار فوق العاده ای آنها را نادیده انگاشت وراه ناهموار خود را ادامه داد.
در آن زمان تعداد با سوادان در کشور اندک بود و مردم از روزنامه و روزنامه نگاری
اطلاع چندانی نداشتند.لکن جامعه در حال تحول بود ومی بایستی رویدادهایی که عاید مردم
جهان گردیده به اطلاع عموم رسانده شوداز این روبدین نتیجه رسید که با انتشار روزنامه
می توان به توسعه فرهنگ و اطلاع رسانی از آنچه در دنیا می گذرد ، تحقق بخشید .
مشکلات زیاد بود ؛ چاپخانه ای وجود نداشت که بتواند جوابگوی انتشار روزنامه در وقت
معین باشد. سر انجام با تلاش فوق العاده شادروان مجاهد اولین شماره روز نامه بهار ایران
را در آذر ماه ۱۳۰۹ شمسی منتشر نمود.
نگاهی کوتاه به ایران آن دوران بیندازیم و در یابیم تعداد باسوادان و روزنامه خوانان چند نفر بود ند؟
وضع اجتماعی مردم ؛ به ویژه – شهرستانها در چه موقعیتی قرار داشت ؟ چاپ سنگی
که در آن روزگار روزنامه را تکثیر می نمود ؛ چه بود ؟ چه افرادی می توانستند آبونمان
بپردازند یا تک شماره خریداری نمایند ؟ اینها و سایرمسایل دیگر … کوهی از مشکلات را
بر سر راه مدیر و صاحب امتیاز روزنامه قرار می داد اما مجاهد مدیر بهار ایران مصمم بود به
فرهنگ کشور خدمت کند از این رو صمیمانه تلاش می کرد .
به گواهی تاریخ مطبوعات ایران شادروان مجاهد جز افراد نادری بود که قلم به دست گرفت
و به هدایت مردم پرداخت.. .
مدیر بهار ایران با کوشش فوق العاده ای از بزرگان ادب و دانشوران برای شرکت در
هیاًت تحریریه دعوت به عمل می آورد تا از اندیشه و آثار آنها در روز نامه استفاده نماید .
اساتیدی چون : استاد سید محمد علی جمال زاده ،دکترمهدی حمیدی ، فریدون توللی ، دکتر
علی محمد مژده ، دکتر کاظم ودیعی ، دکتر سلیم ، هاشم جاوید ، دکتر شفیعی ،صادق
همایونی ، پرویز خائفی ، علی سامی، حسام الدین امامی، جلال چوبینه ، عباد زاده ،مسعود فرزاد
جهانشاه سیسختی ، دکتر خسرو بسیطی ، احمد ارشدی ،علی نقی بهروزی، حسن جوادی ؛
محمود احمدی پورو فرزندان شاد روان مجاهد با بها ر ایران همکا ری می کردند . بهار ایران تا
سال ۱۳۶۰ ش انتشار یافت. شهرت مطبوعاتی وی نه تنها در داخل ایران بلکه خارج از ایران

ادامه داشت تا آنجا که بعد از درگذشت محمد حسین مجاهد بوستون گلوب روز نامه ( ماساچوست )
از او به عنوان یکی از برجسته ترین و پایه گذاران مطبوعاتی در خاور میانه یاد کرد .
در کتاب« بیوگرافی مردان بزرگ جهان» که در سال۱۹۴۶ میلادی در انگلستان انتشار
یافت از استاد تجلیل به عمل آمده است . مرگ استاد با اندوه فراوان خوانندگان و محافل
ادبی قرار گرفت و در سوگ اودانشمندان و شعرا هر یک مقالاتی نوشتند و اشعاری
سرودند . دانشمند گرامی دکتر فرهنگ مهر رییس دانشگاه شیراز در مجلس ترحیم شاد
روان مجاهد ضمن تجلیلی که از بهار ایران نمود گفت :
« هر زمینی که نشان کف پایی از تست / عاقبت قبله صاحب نظران خواهد شد .»
در طول۵۵ سال خدمات مطبوعاتی در ایران ، روز نامه بهار ایران پیوسته آئینه افکار و
آمال عمومی بود .
روزنامه بهار ایران تا سال ۱۳۶۱ شمسی در شهر شیرازانتشار یافت.لکن در این
سال مدیر بهارایران با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می کرد بنابراین روزنامه تعطیل
گردید و استاد محمد حسین مجاهد در تیر ماه ۷۰ شمسی رو در نقاب خاک کشید .


بعد از سالها مصمم شدیم بار دیگر و به صورت اینترنتی « بهار ایران » را انتشار دهیم تا علاقمندان
فرهنک ایران درهر کشوری که در سراسر دنیا زندگی می کنند با فرهنگ و مشاهیر ایران آشنا شوند.
بنابراین روز نامه بهار ایران در سال۲۰۱۷ میلادی با تولدی دیگردر امریکا به منظور
گسترش فرهنگ و ادبیات ایران ، با استفاده از امکانات تکنولوژی مدرن مرحله دوم
مطبوعاتی خود را با افتخار آغاز کرد.
امید که در این راه دشوار مطبوعاتی و فرهنگی از پشتیبانی و پیشنهاد ایرانیان مقیم
خارج ازکشور بهره مند شویم .
بهار ایران ، روز نامه ای است آزاد و مستقل و به هیچ گروه تعلق ندارد .

دکترمحمود مجاهد – بوستون