راحتی نیست نه در مرگ و نه در هستی ما
کفن و جامه هم از سر ته یک کرباسند
صائب
ضرب‌المثل چيست و چه فايده‌اى دارد؟
“ضرب‌المثل” در اصل به‌معنای “مَثل زدن” است اما بیشتر مردم در محاوره‌ها و
نوشتارها از آن به‌عنوان تعبیر خود “مَثَل” یاد می‌کنند و از آنجا که پیشینیان نیز چنین
کرده‌اند، امروزه از نظر زبان‌شناسان و ادیبان به‌کارگیری آن به‌جای مَثَل بکار می
برند. در باره ضرب المثل « سر ته یک کرباس » باید گفت : کرباس یک نوع پارچه است
که قدیم از کتان بافته می شود .اما حالا به جای کتان بیشتر از پنبه یا پنبه صنعتی حاصل
می شود.کرباس بافتی درشت و ضخیم دارد.از این پارچه برای دوختن کفن یا لباس استفاده
می شود.

 • این ضرب المثل زمانی به کار می رود که بخواهند بگویند، همه مثل هم هستند و
  تفاوتی با هم ندارند
  -همه یک جور و مثل هم ٫ سر و ته یک کرباس اند
  -همگی مانند هم اند
 • یعنی همه باهم مساوی و یکسانند.
  -این ضرب المثل را هنگامی به کار می برند که بعد از مقایسه چند شیء یا چند عمل، هیچ
  تفاوتی بین آنها پیدا نکرده باشند و همگی یک جور باشند. مثلا وقتی از کسی می پرسند
  فلان خانواده را چطور دیدی، می گوید: همه شان سر و ته یک کرباسند!
  نکته: این ضرب المثل را بیشتر درباره اظهار نظر منفی بکار می برند نه مثبت
  -همه شون سر و ته یه کرباسند یعنی همگی در بدی کردن، باهم همدستند.

همه بوم و بر زير نعل اندرون
چو کرباس آهار داده به خون

فردوسي