این ضرب المثل زمانی به کار می رود که می گویند انجام کاری ضرر ندارد و برای همین
شانس خود را امتحان می کند.
از فرصت ها استفاده کن که شاید بخت یارت باشد اگر هم فایده ای نداشت هیچ ضرری
برای تو ندارد.
مفهوم کلی یعنی اینکه فردی کاری را انجام می دهد که انجام دادنش هیچ هزینه و ضرری
برایش نداشته ولی احتمال دارد که سودی برایش حاصل شود.
در مورد اشخاصی این ضرب المثل زده می شود که از انجام دادن کاری می ‌ترسند با
اینکه آن کار اصلاً ضرری ندارد.
استفاده از فرصت های مناسب که احتمال سود بردن دارد و اگر فایده نداشته باشد ضرری
هم ندارد .


ریشه ضرب المثل سنگ مفت گنجشک مفت


در گذشته ‌های دور، زن و شوهری سالیان سال در کنار هم زندگی می‌ کردند تا پیر شدند.
بچه ‌های آنها ازدواج کرده و از پیش آنها رفته بودند و به همین دلیل آن دو کاملاً تنها بودند
و تمام روز تنها صدایی که در خانه آنها به گوش می ‌رسید صدای جیک جیک دسته ‌ی
گنجشک ‌هایی بود که روی درخت وسط حیاط آنها زندگی می ‌کردند. پیرزن هر روز
اضافه ‌ی غذا را گوشه ‌ی باغچه می ‌ریخت تا گنجشک ‌ها از آن بخورند.
تا اینکه پیرزن مریض شد و در اثر بیماری نیاز به استراحت بیشتری پیدا کرد و صدای
دائم جیک جیک گنجشک ‌ها برایش آزاردهنده شده بود . پیرزن به پیرمرد غر می ‌زد که
این گنجشک‌ ها را بگو تا از اینجا بروند. ولی پیرمرد نمی ‌دانست گنجشک ‌هایی که سالیان
سال به درخت خانه ‌ی آنها عادت کرده‌اند را چه طوری فراری دهد. هر بار که سنگی

برمی‌ داشت تا به آنها بزند یا نمی ‌توانست و یا اگر هم به سوی آنها پرتاب می ‌کرد آنها
می‌ رفتند و دوباره برمی‌ گشتند. یکبار که زن داشت از صدای جیک جیک گنجشک ‌ها
شکایت می ‌کرد مرد گفت: تو بگو من چه کار بکنم. هر بار که به آنها سنگ می ‌زنم می
‌روند و دوباره بازمی گردند. زن جواب داد: سنگ مفت گنجشک هم مفت آنقدر بزن تا
بروند.!