سنگ کسی را به سینه زدن یکی از ضرب المثل های فارسی است که در ادبیات روزمره هنوز هم مورد استفاده است .
تا کنون بارها ضرب المثل سنگ کسی به سینه زدن را شنیده ایم و می خواهیم ریشه این ضرب المثل را هم بیاموزیم.
این عبارت که به صورت ضرب المثل درآمده و عارف و عامي به آن استناد و تمثيل مي کنند، در موارد حمایت و جانبداری از کسي يا جمعيتي به
کار مي رود، في المثل گفته مي شود: «از کثرت پاکدلي و عطوفت سنگ هر ضعيفي را به سينه مي زند و از هر ناتواني هواداري می کند . »
سنگ از دیرباز یکی از افزارهای زورخانه بوده است .امروزه درازای هرسنگ که از جنس چوب می باشد، یك متر و پهنای آن
هفتاد سانتیمتر است. وزن جفت آن نیز ازبیست كیلو تا صد و بیست كیلو می باشد.اين ابزار ورزشي سابقاً از جنس سنگ بوده و به
آن “سنگ نعل و سنگ زور” نیز می گفتند.
غالباً در هر زورخانه چند سنگ در اوزان مختلف وجود داشت که هر ورزشکار به تناسب نيرومندي و زوربازويش سنگ مي
گرفت. افراد انگشت شماري هم بودند که سنگ مخصوصي داشتند و کسي جز خودشان نمي توانست آن سنگ را بالا بکشد.
اگر پهلواني قصد می کرد تاسنگ ديگري را به سينه بزند وآن را بالاي سينه ببرد، احتمال داشت آن سنگ بر اثر سنگيني فوق العاده
به روي سينه آن پهلوان کم تجربه سقوط کند و موجب صدمه و ناراحتي گردد، لذا عقلاي قوم آن پهلوان را از اين کار منع و موعظه
مي کردند که از باب احتياط سنگ ديگري را به سينه نزند، يعني با سنگ ناشناخته و زيادتر از قدرت و زورمندي خود تمرين نکند و
حدود و ثغور پهلواني را ملحوظ و محفوظ دارد تا احياناً موجب خسران و انفعال نگردد.اين عبارت رفته رفته از گود زورخانه به
کوي و برزن و خانه و کاشانه سرايت کرده، در افواه عامه به صورت ضرب المثل در آمده که البته مانند بسیاری از ضرب المثل
معنای آن اندکی تغییر کرد ه است
هم اکنون این عبارت به نحودیگری مورد استفاده قرار می گیرد: «چرا اين همه سنگ فلاني را به سينه مي زني؟» که در هر دو
صورت مبين حمايت و غمخواري و جانبداري است که از طرف شخصي نسبت به شخص يا افراد و جمعيت هاي ديگر ابراز مي
شود
درلغت‌نامه دهخدا می خوانیم :«سنگ کسی را به سینه زدن . [ س گ ک ب ن / ن زَ دَ ] (مص مرکب ) در تداول کنایه از
طرفداری و حمایت او کردن


معنی این ضرب المثل :

 • یعنی از کسی طرفداری کردن
 • سنگ را می توان به دردها و مشکلات طرف مقابل تشبیه کرد؛ درواقع وقتی سنگ او را به سینه می زنی یعنی تمام
  دردها و مشکلاتش را به جان می خری و از او حمایت می کنی.
 • زمانی به کار می رود که شخصی دائما نگران حال دیگران است و برایشان غصه می خورد؛ به همین دلیل به او می
  گویند سنگ دیگران را به سینه ات نزن!
 • بدون هیچ چشم داشتی به دیگران کمک کردن
  ولي در معني و مفهوم مجازي مبين حمايت و غمخواري و جانبداري است تا جايي که عارف عاليقدر و شاعر دانشمند قرن
  نهم هجري، مولانا عبدالرحمن جامي نيز در رابطه با اين مثل مشهور و مصطلح چنين نغمه سرايي مي کند:
  اي همه سيم تنان سنگ تو بر سينه / زنان تلخکام از لب ميگون تو شيرين