.سیزدهمین جشنواره ملی آش ایرانی در زنجان برگزار گردید
این جشنواره هر ساله در ماه مرداد در شهر زنجان برقرار می گردد و سابقه
.تاریخی آن از سال ۱۳۸۴ می باشد
به گزارش خبر گزاری فارس امسال در قالب یک اقدام جدید نمایشگاه بزرگ
.صنایع دستی در جوار جشنواره آش دایر شده است
.هدف اصلی این جشنواره ترویج فرهنگ غذای ایرانی است
.در این جشنواره ۴۵ نوع آش مختلف برای شرکت کنندگان عرضه می شود
:اسامی آش های محلی ایران بدین ترتیب است
آش جو – آش گوجه فرنگی – آش انار – اش ترخینده – اش آبغوره – آش قره
یاقی – آش گندم – آش ترش – آش شله قلمکار – آش دوغ – آش رشته – آش

  ماست . تصاویر از خبرگزاری فارس