سی وچهارمین سال جشنواره موسیقی فجر به مدت شش روز با اجرای
شگفت انگیز ۸۰ گروه موسیقی از ایران و سایر کشورهای جهان در تهران به
پایان رسید .
در جشنواره امسال پنج گروه خارجی شرکت کردند . اجرای موسیقی فولکور
توسط گروه موسیقی «ثقیل» از کشور ازبکستان و همچنین هنرنمایی موسیقی
دانان آذربایجان مورد توجه خاص قرار گرفت .
در آخرین روز جشنواره اجرای قطعاتی از شاهین و هرمز فرهت و شاهرخ
خواجه نوری و فوزیه مجد توسط ماری دوالا از ایرلندبا استقبال فراوان روبرو
گردید.

جشنواره موسیقی فجر به روایت تصویر