فرارسیدن سال نو میلادی را به کلیه خوانندگان گرامی تبریک

و تهنیت عرض می کنیم .

آرزومندیم که سال نو؛ سالی لبریز از سلامتی – صلح و شادکامی

برای عموم جهانیان باشد .