بهار در همه جا آفت خزان دارد
بهار ایران گلهای جاودان دارد


کرامت الله استخریان شاعر معاصر


با فرا رسیدن نوروز باستانی٫ شش سال از انتشار روزنامه بهار ایران در بوستون –
امریکا می گذرد.
شش سال قبل ٫ بعد از ۴۲ سال خاموشی مصمم شدیم بهار ایران را به صورت هنری-

ادبی واجتماعی انتشار دهیم .
در این راه از شعرا و نویسندگان و هنرمندان در کلیه زمینه ها یاد نموده و به
معرفی و آثار انها پرداخته ایم .از دگر سو مقالاتی در مورد مدیریت – روانشناسی و
اجتماعی نوشته و تقدیم خوانندگان خود کرده ایم .در حقیقت روز نامه بهار ایران با یک
سابقه ۵۵ ساله پیوسته به خواسته های مردم سر زمین خود پرداخته و هم اکنون صفحات آن
آیینه هنر بزرگان ادب و هنر می باشد .
اینک شادمانیم که این شیوه مورد توجه خوانندگان قرار گرفته و از گوشه کنار ایران و
ایرانیان مقیم سراسرجهان؛ با استقبال روبرو شده است .
در آستانه نوروز باستانی – که یادگار پر ارزشی از گذشته های ماست قرار داریم موقع
را مغتنم شمرده ضمن تبریک و تهنیت به مردم شریف ایران به ویژه خوانندگان بهار ایران
توفیق و روز بهی همگان را از خدای بزرگ خواستاریم . امید واریم سال نو ٫ سال
پیروزی و شادکامی و خوشی برای مردم عزیز ما باشد .
ایام به کام باد


محمود مجاهد