دکتر گوهر نو – پژوهشگر

علی نقی بهروزی نویسنده ، محقق ، فرهنگی، دانش پژوه ، و معلمی آگاه از همکاران بسیار نزدیک
روزنامه بهار ایران در گذشته بود که تا آخرین روز انتشار این روزنامه با مدیر آن همکاری می نمود.
بهروزی در روز هفتم ماه صفر سال ۱۳۲۳ هجری- قمری در کازرون شهری از توابع استان
فارس متولد گردید . پدرش کشاورز بود .او می نویسد :« چون در همان زمان جدم « کربلائی علی نقی
وفات یافته بود ؛ مرا بنام او « علی نقی » نامیدند . خانواده ما چه پدری و چه مادری همه اهل سواد
بودند و..».
علی نقی از سن هفت سالگی به مکتب خانه که آن زمان «کتوخانه » می نامیدند ؛ رفت و ادامه
تحصیلات را در علوم قدیمه و ادبیات و علوم جدید و زبان انگلیسی و عربی در کازرون ، بوشهر و
شیراز تکمیل کرد .
بهروزی از سال ۱۳۰۲ وارد خدمات فرهنگی گردید . در سال ۱۳۴۲ هجری – قمری اتحادیه ایرانیان
بحرین از اداره معارف بنادر جنوب مدیر و معلمی در خواست می نماید و بهروزی انتخاب و عازم
بحرین می گردد. شاد روان بهروزی از آذر ۱۳۱۸ به نظامت دانشسرای پسران و دبیرستان فرصت و
دبیرستان شاهپور منصوب و در سال ۱۳۳۷ از خدمت دولتی بازنشسته و در دبیرستان ابن سینا به
تدریس می پردازد . بهروزی عضو انجمن روزنامه‌ نگاران ایران، کانون فرهنگیان فارس، کانون دانش
فارس، شورای حفاظت آثار باستانی، مردم‌ شناسی و عضو انجمن قلم ایران بود.

بهروزی قریحه و ذوقی سرشار به نویسندگی داشت . ساده و بی پیرایه می نوشت و در زمینه های
مختلف مقالاتی به رشته تحریر در می آورد . خود در این باره می گوید :« من از همان زمانی که به
تحصیل اشتغال داشتم به نویسندگی علاقه مند بودم . از این رواز ۲۰سالگی شروع به نوشتن مقالات
کردم ..»
او از سال ۱۳۰۵ وارد عالم مطبوعات گردید و به نگارش مقالاتی درزمینه موضوعات مختلف می
پرداخت .
بهروزی در سال۱۳۲۵ امتیاز روزنامه « دستاویز» را گرفت و ۳۱ شماره این روزنامه منتشر
گردید .
بهروزی از همکاران وفادار و متعهد و فعال بهار ایران بود . در هر شماره مقالاتی تحقیقی ،
انتقادی و تاریخی می نوشت که مورد استقبال خوانندگان قرار می گرفت . نوادر تاریخی که گه گاه می
نوشت با استقبال دانش پژوهان و اهل تحقیق قرار می گرفت و سایر مجلات و روزنامه ها –با ذکر
ماٌخذ- به انتشار آن می پرداختند. بهروزی تا آخرین شماره روزنامه بهار ایران با این روزنامه همکاری
می نمود و می نوشت . دریغ و درد که در ۱۴ فروردین سال ۱۳۶۲ شمسی آفتاب عمرش غروب کرد و
به دیار جاوید شتافت . وی از پرکارترین نویسندگان ایران بود.
همکار گرامی ما در عنفوان جوانی نیز اشعاری می سروده است و در ذیل چند بیت از یکی از غزل
های وی نقل می گردد:
بگیر دست مرا زین میان که همچو غبار
ز گرد باد حوادث شود نهان اثرم
کجاست شهپر آزادگی و « بهروزی »
که جوجه وار بگیرد به زیر بال و پرم …..


آثار


1-کتاب حافظ را بشناسید
در اطراف اشعار و شرح حال و اوضاع زمان حافظ و حتی کلمات و اصطلاحات عرفانی که خواجه
شیرازی به کار برده و همچنین نقد ادبی غزل‌های منسوب به او و …. در سالیان اخیر کتاب‌ های
متعدد و مقالات بسیاری نوشته شده است؛ اما در باب مقبره حافظ، تاریخچه ساختمان آرامگاه و باغ آن
که آن را حافظیه نامند و تحولات صورت‌ گرفته در آن کمتر مطلبی نگاشته شده است. در این کتاب ابتدا
مختصری از زندگانی خواجه شیراز نگاشته شده و در ادامه به شرح تاریخچه حافظیه پرداخته شده
است.

  • بناهای تاریخی و آثار هنری جلگه شیراز

مؤلف در این کتاب سبک خاصی را انتخاب نموده و افزون بر شرح و تفصیل هر اثری و چاپ
عکس‌های جالب و زنده و دقیق آنها، در هر جایی که مناسب دیده است، داستانی تاریخی هم ذکر
نموده است .
2 – جشن های ایزدی ۱۳۲۴ شمسی۳–سدی قاآنی ۱۳۳۳ شمسی۴ –شهر شیراز یا خال رخ هفت
کشور ۱۳۳۳ شمسی ۵ – دیوان رحمت کازرونی۶ – دیوان مظفر شیرازی ۷ –قدیمی ترین مسجد
فارس ۸-لطائف و ظرایف ادبی ۹ –فارس نامه ابن بلخی ۱۰ –تاریخچه شهر شیراز و اماکن تاریخی آن
۱۱ –واژه ها و مثل ها شیرازی و کازرونی ۱۲– تاریخچه مسجد جامع عتیق و سلطانی وکیل ۱۳
–سعدی را بشناسید ۱۴ –افتخارات ایران ۱۵ –تاریخچه کتابخانه ها و مطبوعات و چاپخانه های
فارس و…..