فستیوال بین المللی جاز مونترآل هر ساله به مدت ده روز در ماه جولای در شهر مونترآل- کانادا
بر گزار می گردد. به راستی این فستبوال مرکز تپش موسیقی جاز در جهان است .
چهلمین سال این فستیوال ؛ با حضور میلیون ها تماشاچی و هنر نمایی هزارها هنر مند و با
اجرای پانصد کنسرت که اکثرا مجانی بود ؛ با شکوه فراوان ا نجام گردید .
تاریخ پیدایش این فستیوال در  سال  ۱۹۷۹ میلادی  است که با شرکت گروهی از مشهور ترین
موسیقی دانان جاز از قبیل ری چارز آغاز گردید . جشنواره امسال این فستیوال باهنرنمایی گروهی

از بهترین هنرمندان جاز به معرض نمایش گذاشته شد از قبیل : جورج بنسون – برایان آدامز-

ودیان ریی وس- مالی جانسون- جوردن آفیسر و …..