فستیوال رقص در شهر کمبریج ایالت ماساچوست توسط تاتر رقص های باله Jose Mateo Ballet Theatre بر گزار گردید.
       این فستیوال رقص همه ساله به طور رایگان در کمبریج بر گزار می شود و با استقبال مردم و هنردوستان مواجه می گردد.
      امسال در این فستیوال ۹۵ اجرای رقص های بین الملی از  کشور های مختلف ارائه گردید .
 فلسفه ماثیواستفاده از قدرت رقص بمنظورخلقت جهانیبابرابرهای بیشتراست. قدرت «رقص» به گونه ای است که می تواند محیط و اجتماع جامعه ای را تلطیف کند و بهبود بخشد . از این رواین تاتررقصهای باله از همه دعوت می کند ، در این فستیوال شرکت جویند. 
    این مراسم با اجرای رقص های مختلف شادی و شادمانی را به خانه های مردم به ارمغان برد .