در تقویم همه کشور های جهان روز مادریکی از روز های مهم است که برای همه مردم بسیار
ارزشمند می باشد. روز مادر برای گرامی داشت زحمت مادرها در تقویم همه کشورها ثبت شده است.
در ایران تاریخ روز زن و تاریخ روز مادر در روز ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها می
باشد ولی در بعضی از کشور ها تاریخ روز زن در روز هشتم ماه مارس را« روز زن» نام گذاری
کرده اند ودر آمریکا روز دوازدهم ماه می روز مادر است .

من وقتی واژه «مادر» را می شنوم یا تکرار می کنم ؛ به یاد مادر خودم می افتم که چه مرارت ها و
سختی ها کشید و چه فداکاری ها نمود تا فرزندانش مراحل پیشرفت و ترقی را طی کنند وهم اکنون هم
« هر کنج خانه صحنه یی از داستان اوست » با آنکه سال ها از مرگش می گذرد اما با گذشت زمان
هنوز هم صدای قلبش نوازشگر روح خسته منست .
آموخت مرا صبور باشم؛
دل بسته شدم به عشق مادر.
کلمه مادر؛ محبوب آرمان ها و انسان ها در همه زمان هاست. مادر گهواره جنبان تاریخ است.
معجونی است از عشق و عاطفه و مهر و محبت و دلسوزی و ایثار و فداکاری. او مظهر عشق و محبت
وباید بگویم خود عشق است. او بزرگ پرچمدار عاطفه است. در مکتب عشق به انسان ها، عشق به
مادراولین و آخرین فصل درس عشق است. اهمیت مادر همین بس که وجود جامعه از اوست؛ و اوست
که فرزندی به جامعه تحویل می دهد که می تواند جهانی را رهبری کند . مادر، تجلی گاه با عظمت
قدرت خداوندی است.
در چهره تو مهرو صفا موج مي زند
اي شهره در وفا و صفا! مي پرستمت

در هم شكسته چهره تو، معبد خداست
اي بارگاه قدس خدا! مي پرستمت.
مادر!من از كشاكش اين عمر رنج زاي ـــ
بيمار خسته جان به پناه تو آمد م
دور از تو هر چه هست، سياهيست ، نور نيست
من در پناه روي چو ماه تو آمدم .
روز نامه بهار ایران این روز عزیز را به تمامی مادران، زنان و دختران تبریک و تهنیت
می گوید .