گروه موسیقی  اصوات با همکاری مرکز اسلامی

و فرهنگی شمال کالیفرنیا iccncکنسرت موسیقی  هفت کشور  مسلمان با عنوان  نت ها علیه ممنوعیت را در شهر اوکلند،کالیفرنیا برگزار کردند.
هدف گروه اصوات تمرکز براجرای موسیقی  کلاسیک و محلی از کشورهای مختلف است.در این مراسم گروه اصوات قطعاتی از موسیقی ایرانی را با حضور هنرمندان ایرانی  اجرا کرد.

این کنسرت با حضور شهردار اوکلند اجرا  شدضمنا تعداد زیادی از تماشاگران برنامه را پیروان ادیان مسیحی ویهودی تشکیل میدادند که برای اعلام همبستگی با مسلمانان و مخالفت با فرمان دونالد ترامپ به این کنسرت امده بودند