قطعاٌ همه اين ضرب المثل را شنيده اید كه ؛ فلاني نفسش از جاي گرم بلند مي شود.

حال ببینیم در چه موردی بکار می رود
-آدم راحت و بی خیالی که از حال و گرفتاری دیگری خبر نداشته و بر او خرده می گیرد یا پیشنهاد نا به جا می دهد .

 • نفس گرم نشانه سلامتی و حالِ خوش انسان است بر خلاف نفسِ سرد که نشانه مرگ است. به همین دلیل وقتی می خواهند به کسی
  دعا کنند می گویند ” دمت گرم “. دَم نیز به معنای نفس کشیدن است. دَم هوایی است که انسان وارد شش هایش می کند و هوایی که
  خارج می کند بازدم است.
 • اگر در جمعی از کسی مشورتی بخواهند و او بدون توجه به امکانات شخصِ مشورت گیرنده به او راهنمایی های غیرممکن کند،
  این ضرب المثل شامل حالش می شود.
  -کسی که از حال و روز دیگران خبر ندارد .
 • کسی که در هر اتفاقی ؛ ساده نگری ودلخوشی های زیاده از حد دارد .