زندگی سر شار از مشکلات و سختی هاست . اما هر زمان با یکی از مشکلات بر خورد می کنیم اغلب
با داد و فریاد بر شانس بد خود لعنت می فرستیم و سر انجام به یاد این ضرب المثل می افتیم که :
«هرچه پیش آید خوش آید ».

 • این ضرب المثل را کسی به کار می برد که به نتایج کارهایش به دیده ی مثبت می نگرد و هراسی از
  آینده ندارد.و به خود متکی است .می تواند کلید حل مشکلات را بیابد .
 • معنی دیگر این ضرب المثل آن است كه هر چه مُقدر شده باشد خوب و به صلاح است و باید به آن
  راضی شد.
  یعنی نتیجه کار هر چه شد راضی هستیم و گله نمی کنیم؛ چرا که عاقبت کارها به دست خداست.
  در این ضرب المثل به امید به خدا و رضایت مندی از او در هر حالی اشاره شده است. کسی که یقین دارد
  خداوند برای بنده اش بد رقم نمی زند و همیشه خوبی او را می خواهد، هرگز به دلش ترس راه نمی دهد
  و بعد از تلاش هایی که می کند، نتیجه کارها به او سپرده و به هرچه پیش آید راضی است.
 • یعنی هر چه از جانب دوست رسد نیکوست.
 • هرچه خداوند مقدر کرده به نفع انسان بوده پس حتما خوش خواهد بود و ضرری به انسان وارد
  نمی کند هرچند انسان از حکمت بسیاری از کارهای خدا بی خبر است اما همیشه حکمت کارهای خدا در
  جهت خیر رسانی به بنده اش بوده و هست.
  شهریارشاعر معاصر غزل زیبایی در همین زمینه سروده که در ذیل نقل می گردد :

هر چه در پیشم از آن زلف پریش آید خوش آید
من دلی درویش دارم هر چه پیش آید خوش آید
هندوی خال تو دیدم در طواف کعبه ی رخ
محترم دارش که گر کافر به کیش آید خوش آید
کفر زلف دلکشت تارهزن کیش است و آئین

گر مسلمان کافر و صوفی کشیش آید خوش آید
نرگس بد مست بیگانه پرستش از عیادت
گر شبی هم بر سر بیمار خویش آید خوش آید
سالها ز ان لعل نوشین کامران بودیم و اکنون
باری از آن تیر مژگان گر که نیش آید خوش آید
زخم پیکان تو دارد مرهم ریش دل من
تیر مژ گانت گَرَم بر قلب ریش آید خوش آید
چشمم از ابر بهاری کم نیارد ، گو ببارد
آری این باران رحمت ، هر چه پیش آید خوش آید
در پریشان روزگاریهای هجران ‌شهریار
یار اگر پیشم بدان زلف پریش آید خوش آید