درایران باستان هر جشنی دارای نماد
ویژه ای بوده است . سفره هفت سین
یکی از میراث گرانبهای اجداد ما است
که هر سین آن نمادی از هر یک از
زیبایی های خلقت می باشد.
هر سین در سفره هفت سین
نماد چیست؟


سیب: سیب نماد سلامتی و تندرستی بوده و وجود آن
در میان هفت سین به منظور تندرستی اعضای
خانواده در سال جدید است تا آن ها را از گزند
آسیب و بیماری حفظ نماید.
سبزه: زیباترین نماد سفره هفت سین، سبزه است که
نماد حیات و شادابی می باشد. اغلب ایرانیان از این

نماد به منظور داشتن سالی شاد و با طراوت استفاده
می کنند. سبزه همچنین نماد فرشته اردیبهشت است.
سمنو: سمنو سَمبل خیر و برکت است. ایرانیان چند
روز پیش از شروع سال جدید این ماده را از پخت
جوانه های گندم تهیه می کنند و معتقدند که قرار
گیری آن بر روی سفره هفت سین، سبب افزونی
نعمت و برکت در زندگی آن ها خواهد شد.
سرکه: سرکه نماد جاودانگی است. در گذشته از
سرکه برای باطل کردن سحر و جادو استفاده می
شده است. قرار گرفتن این نماد بر روی سفره هفت
سین سبب خواهد شد تا ناملایمات سال نو از بین
برود.
سیر: سیر سَمبل اهورا مزدا و نمادی از تندرستی و
سلامت است. اغلب پیشینیان از خواص دارویی سیر
به منظور درمان برخی از بیماری ها استفاده می
نمودند؛ از این رو می توان از این ماده برای داشتن

سالی بدون بیماری بر روی سفره هفت سین استفاده
نمود.
سکه: سکه یکی از نمادهای رزق و روزی است.
افراد سکه را در میان سفره خود جای داده اند تا در
سال جدید از درآمد مناسبی برخوردار گردند و
روزی آن ها از سوی خداوند افزایش یابد.
سماق: نماد و چاشنی شادی و صبر و استقامت
سماق است. وجود این ماده بر روی سفره هفت سین
به این منظور بوده است که سال پیش رو را با
نهایت شادی و استقامت در برابر سختی ها دنبال
نماییم.
سنجد: سنجد با دو نماد در میان افراد شناخته می
شود. اغلب مردم سنجد را نماد عشق و دلباختگی
می دانند و آن را به منظور افزایش علاقه در بین
اعضای خانواده، بر روی سفره هفت سین قرار می
دهند. اما برخی دیگر از افراد معتقدند که سنجد نماد

گرایش به عقلانیت است؛ از این رو قرار دادن آن
بر روی سفره می تواند سبب شود تا تمام تصمیمات
فرد در سال جدید بر اساس عقلانیت صورت پذیرد.