مسابقات پاروزنی  چارلز ریی گاتا در شهر کمبریج – ماساچوست با حضور

 هزارها نفر تماشاچی بر گزار گردید.

    در این مسابقات دو روزه یازده هزار شرکت کننده از گروه های سنی متعدد

   با ۲۰۰۰ قایق در ۵۵ مسابقه با یکدیکر رقابت  کردند .

    طول مسافت این مسابقات سه مایل می باشد . شرکت کنندگان این مسابقات

   دانشجویان ۶۰۰ کالج و دانشگاه های گوناگون آمریکا و سایر کشورهای

  جهان هستند .

  این مسابقات از سال ۱۹۶۵ میلادی در شهر کمبریج برگزار گردیده است .