ضرب المثل ها بیان گر واقعیت هایی است که در زندگی روز مره اتفاق می افتد .یکی از این ضرب
المثل ها« گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی » می باشد .
این ضرب المثل در واقع به این نکته اشاره دارد که صبوری در امور می تواند نتایجی بزرگ و
باورنکردنی داشته باشد.و شاعر بزرگ وطنمان « حافظ » می فرماید :
گویند سنگ لعل شود در مقام صبر / آری شود ولیک به خون جگر شود
معانی دیگر این ضرب المثل در زیر بدان اشاره می گردد :

 • کارها با صبر و بردباری انجام می شود
 • جهان متعلق به افراد صبور است
 • بردباری ، بزرگ ترین استعداد فكر و ذهن آدمی است
  با صبر و حوصله کم کم کارها درست می شود، به طوری که حتی می توان ازغوره ترش حلوای شیرین
  به دست آورد .
  -قدرت اراده در افرادی که صبر را پیشه خود ساخته اند قوی می شود و با قوی شدن قدرت اراده،
  مشکلات و سختیها به راحتی حل می شوند. خداوند می فرماید: صبر کن بر آنچه به تو اصابت می کند،
  به درستی که این از امور عزیمه است.
  جهان آدمي بدون درد و رنج متصور نيست. پيمانه ی هر كسي تا بدان­جا كه گنجايش و وسعت داشته
  باشد، با گرفتاري­ها در هم آميخته است .
  کوتاه سخن آنکه حافظ بزرگ باز می فرماید :
  صبر کن حافظ به سختی روز و شب / عاقبت روزی بیابی کام را