*ماهیت هنر به راستی همکاری خداوند و هنرمند است و هر اندازه نقش هنرمند در آن کمتر باشد زیباتر
می گردد.
« آندرژید»
*انسان هایی می توانند تصمیم های بزرگ و سرنوشت ساز بگیرند که ایمان و ترس از خداوند داشته
باشند. «مهاتما گاندی
*به طور بسیار ترسناکی مشخص شده است که تکنولوژی ما از انسانیت ما جلوتر رفته است. آلبرت
انیشتین
*هر جا که طبابت مورد توجه مردم قرار گیرد، در واقع این انسانیت است که مورد توجه قرار گرفته
است. « بقراط »
*محصور کردن تمرکز زندگی مان بر روی امورات دنیایی، به محدودیت درآوردن روح انسانیت است.
استیون هاوکینگ
*در دنیای کوچک ما، عقاید نا به جا و غیر عقلانی از طاعون هم خطرناک تر شده است. فرانسوا ولتر
*تقریبا در رنج و بدبختی همه آدم ها یکسان عمل می کنند، اما اگر می خواهید شخصیت واقعی یک فرد
برایتان آشگار شود، به او قدرت بدهید. آبراهام لینکلن
*اگر سعی کنیم در هر سال فقط از یک عادت بد دست برداریم و آن را ترک کنیم، در طولانی مدت
بدترین آدم ها بین ما به فرد خوبی تبدیل می شوند. بنجامین فرانکلین
*یک شخصیت باهوش می تواند با توجه به اشتباهات دیگران اشتباهات خود را تصحیح نماید.
« پوبلیوس سیروس»
*من اعتقاد دارم بیشترین عاملی که کارآفرینان موفق را از بقیه جدا می کند فقط سعی و تلاش مدام است.
استیو جابز
*اگر در اولین تلاش موفق می شدیم، دیگر سعی کردن معنایی پیدا نمی کرد. « موریس مترلینگ »
*تا هنگامی که خودت برای حل مشکل زندگیت تلاش را شروع نکردی از شخص دیگری درخواست
کمک نکن. « کالین پاول »