همت بلند دار که مردان روزگار /    از همت بلند به جایی رسیده اند

روز نامه بهار ایراc یک رشته مروارید «انتشار می داد . اینک برآنیم تحت همان عنوان به انتشارآن همت گماریم :

هر اندازه هم كه باهوش باشید، به هر روی، به تنهایی نمی‌توانید كاری از پیش ببرید.

((جفری كروكشنك)) 

هرچه كه می‌خواهید انجام دهید، مجسم كنید كه انجام داده‌اید و سپس از خرد خود بهره بگیرید؛ خواهید دید كه می‌توانید آن كار را انجام دهید.

*تنها كسانی كه پیوسته خود را رشد می‌دهند و با اشتیاق  كسب دانش می‌كنند، پیشرفت خواهند كرد.                                                        ((كیم وو چونگ)) 

نشانه‌ی نادانی، آن است كه بدون اینكه تلاشی كرده باشیم، امری را غیر ممكن بدانیم.

((كیم وو چونگ)) 

هوشمندی و هوشیاری، همواره بهترین رهنمای ما هستند.

                                                                                                                                 ((لئوبوسكالیا)) 

خرد، به هیچ رو، بر دل حكم نمی‌راند؛ فقط همدست او می‌شود           ((ماینن مك لافلین)) 

عشق، زاده‌ی احساس است، ولی پرورده‌ی خرد است. اگر این دو آمیزه‌ی جوهری به تعادل برسند، بقای عشق و رشد ما در آن، تضمین خواهد شد.

*احساسی كه با خرد همراه نباشد، فقط سبب هرج و مرج و ناآرامی خواهد بود وبس   

  • به گمان من انسان برای موفقیت در زندگانی باید بتواند در چهار زمینه استاد شود: مناسبات، تدارکات، نگرش و رهبری. جان ماکسول

    میزان بزرگی و موفقیت هر فرد بستگی به این دارد که تا چه حد می تواند همه نیروهای خود را در یک کانال بریزد.

                                                                                                «اریسون سووت ماردن»

  • موفقیت کلید شادی نیست، شادی کلید موفقیت است؛ اگر آنچه انجام می دهی دوست بداری، موفق خواهی بود.

                                                                                                                        «  هرمن کین»

  • همه خوشبختی ها و موفقیت هایی که به من روی آورده، از درهایی وارد شده که آنها را به دقت بسته بودم. لرد بایرون
  • علاقه، اندیشه و مطالعه چیزهایی هستند که شما را به سوی موفقیت سوق می دهند. وس رابرتز
  • همیشه به خود اعتماد داشته باشید. اگر یک بار کاری را با موفقیت انجام داده باشید، بازهم می توانید. آنتونی رابینز
  • موفقیت برای شخاص کم ظرفیت مقدمه گستاخی است.

                                                                                                               « مثل ایتالیایی»•

    ایمان و باور ما در ابتدای هر مسوولیت دشواری تنها عاملی است که موفقیت نهایی مان را تضمین می کند.                                                                                                           

                                                                                         «ویلیام جیمز»

 

  • اعتماد به نفس ضرورتا تضمین کننده موفقیت نیست، اما عدم اعتماد به نفس به یقین باعث شکست می شود.

                                                                                                             آلبرت بندورا

 

•    به یاد داشته باش که برای موفقیت، بیش از هر چیز به اراده و تصمیم نیاز داری.

                                                                                                                آبراهام لینکلن 

موفقیت بر روی ستون های شکست شکل می گیرد.                        (لئوبوسكالیا))