یک سال گذشت .سال گذشته هنگامی که طبیعت حیات تازه ای آغاز می
.نمود ؛ روزنامه اینترنتی « بهار ایران »تولدی دو باره یافت
موسس روز نامه بهار ایران شاد روان استاد محمد حسین مجاهد هنگامی انتشار
بهار ایران را در- آذر ماه 1309 شمسی -آغاز نمود ؛ که مردم به خواندن روز نامه
تمایلی نداشتند و تعداد بی سوادان بیش از با سوادان بود، اما مدیر بهار ایران با تلاش و
کوشش فوق العاده ای انتشار بهار ایران را شروع و در مدت کوتاهی جای خود را در
.میان مردم آن زمان ؛ باز کرد
اینک که سالهای زیادی از آن دوران همایون آثار می گذرد ، گردانندگان این نشریه
اینترنتی خوشحال اند که بهار ایران مجدداٌ در عرصه مطبوعات جهان آغازی دوباره می
.کند
با آنکه یک سال از انتشار مجدد به صورت اینترنتی می گذرد ، مع هذا خوانندگان
.فارسی و انگلیسی زبان را به خود جلب نموده , و از مطالب آن استفاده می کنند
هدف ما گسترش فرهنگ و هنر ومعرفی بزرگان علم و ادب می باشد.از دگر سو
خوشحالیم که خوانندگان زیادی در کشورهای ایران-انگلیس- افغانستان -هند ، پاکستان – تاجیکستان
.کانادا- استرالیا-فرانسه-المان- ترکیه-کویت-عراق.. .نشریه ما را مطالعه و ادامه این راه راخواستارند
در اینجا لازم می دانیم ضمن عرض تبریک و تهنیت به مناسبت فرا رسیدن نوروز
باستانی که یادگاری کهن از سنت های نیاکان ماست و همچنین از کلیه دوستاران این نشریه
.اینترنتی تشکر و سپاسگزاری نماییم
ما برانیم هر روز بهار ایران را پر بار تر نماییم و چون دست گلی زیبا به خوانندگان
.عزیز تقدیم داریم

:به قول حافظ سخنسرای بزرگ کشورمان
چو غنچه گر چه فروبستگی است کار جهان
تو همچو باد بهاری گره گشا می باش
مرید طاعت بیگانگان مشو حافظ
ولی معاشر رندان پارسا می باش

مارچ ۲۰۱۸ بوستون    محمود مجاهد