نویسنده: Bahar Iran

یک رشته مروارید

همت بلند دار که مردان روزگار /    از همت بلند به جایی رسیده اند روز نامه بهار ایراc یک رشته مروارید «انتشار می داد . اینک برآنیم تحت همان عنوان به انتشارآن همت گماریم : هر اندازه هم كه باهوش باشید، به هر روی، به تنهایی...

Read More

نت ها علیه ممنوعیت

گروه موسیقی  اصوات با همکاری مرکز اسلامی و فرهنگی شمال کالیفرنیا iccncکنسرت موسیقی  هفت کشور  مسلمان با عنوان  نت ها علیه ممنوعیت را در شهر اوکلند،کالیفرنیا برگزار کردند. هدف گروه اصوات تمرکز براجرای موسیقی  کلاسیک و محلی از...

Read More