نویسنده: Bahar Iran

نت ها علیه ممنوعیت

گروه موسیقی  اصوات با همکاری مرکز اسلامی و فرهنگی شمال کالیفرنیا iccncکنسرت موسیقی  هفت کشور  مسلمان با عنوان  نت ها علیه ممنوعیت را در شهر اوکلند،کالیفرنیا برگزار کردند. هدف گروه اصوات تمرکز براجرای موسیقی  کلاسیک و محلی از...

Read More