.  یک صد و بیست ودومین سال  مسابقات بوستون مرتان  با حضور هزاران  شرکت کننده و تماشاچی در شهر بوستون – ماساچوست   بر گزار گردید  

.این مسابقات هرساله در ماه اوریل برگزار می شود و پیدایش ان از سال ۱۸۹۷ میلادی بوده است 

.بوستون مرتان یکی از قدیمی ترین و برجسته ترین مسابقات  مرتان  در جهان است؛ طول تقریبی مسافت مسابقه مرتان ۲۶ مایل مطابق با ۴۲ کیلومتر است 

 .در نخستین سال شروع بوستون مرتان (۱۸۹۷) تعداد شرکت کنندگان ۱۵ نفر و اخیرا حدود ۳۰۰۰۰ نفر تخمین زده می شود  

مرتان ۲۰۱۸ از نظر سردی هوا و باد وباران در تاریخ صدوبیست ودو ساله مرتان این شهر بی سابقه بود
:نتیجه  برندگان مسابقات بدین ترتیب اعلام گردید
در قسمت ویل چر بانوان تاتیانا مک فادن از امریکا۳۹:۰۴:۲
ویل چر اقایان ما رسل هاک از سوییس۲۶:۴۶:۱
دو بانوان     دزره  لیندن از امریکا ۵۴:۳۹:۲
دو اقایان    یوکی   کاوچی از  ژاپن۵۸:۱۵:۲