دسته: متفرقه

خشونت !

صفحات جرائد را ورق می زنم و بار دیگر شاهد حوادث و جنایات خشونت بار می گردم و مشاهده می کنم انگار...

Read More

والنتین روز عشق

چه زیباست روز عشق ؛ روز پیوند جان ها ؛ روز شروع یک احساس شگرف.روز والنتین یا روز عشق یا روز عشاق در فرهنگ مسیحی سده های میانه و سپسفرهنگ مدرن غربی روز ابراز عشق است که به صورت سالانه برگزار می ‌شود. به همینمناسبت هرسال در روز...

Read More

پیدایش کریسمس

بیست و پنج دسامبر مصادف است با زاد روز مسیح بهمین مناسبت مسیحیان جهاناین روز را جشن می گیرند و به شادمانی می گذرانند. کریسمَس یا نوئل جشنی است در آیین مسیحیت که به منظور گرامی ‌داشت زادروز مسیحبرگزار می شود. بسیاری از اعضای...

Read More

تو نباشی گل من با شب یلدا چه کنم ؟

شب یلدا بلندترین شب سال ، شب اول برج جدی و شب چله بزرگ زمستان است. فرهنگمعین یلدا را برگرفته از ریشه سریانی ( زبان مردم روزگار باستان سوریه  کلده و آشورذکر می کند) که به معنای ;میلاد; است . مهر پرستان آریایی، بدنیا آمدن...

Read More
Loading