دسته: متفرقه

نوروز در ادبیات فارسی

گویندگان ایرانی از دیرباز تاکنون در وصف نوروز و جشن فروردین که همراه مواهب گرانبهای طبیعت و هنگام تجدید عهد نشاط و شادمانی است، داد سخن داده اند در ذیل به برخی از اشعار پارسی در این موضوع اشاره می کنیم : سعدی می فرماید : درخت...

Read More
Loading