دسته: متفرقه

چهارشنبه ‌سوری میراثی ماندگار از گذشته های دور

مردم ایران مانند سایر ملل کهن ،دارای آداب و رسوم و سنتهای خاص خود می باشند .یکی از آیینهای نوروزی ، که بایستی آمیزه ای از چند رسم متفاوت باشد ” مراسم چهارشنبه سوری ” است که دربرخی از شهرها آن را چهارشنبه آخر سال گویند. چهار شنبه...

Read More

آغاز سال نو میلادی

ژانویه آغازی دگر است .روز اول سال میلادی . سال نو روزی است که آغاز یکسال گاه‌ شماری جدید را رقم می زند، و در آن سال ‌شمارِ یک تقویم مشخص افزایش دادهمی گردد. در بسیاری از فرهنگ‌ها، این رویداد را به مناسبت پایان سال قدیم و شروع...

Read More

پیدایش کریسمس

بیست و پنج دسامبر مصادف است با زاد روز مسیح بهمین مناسبت مسیحیان جهاناین روز را جشن می گیرند و به شادمانی می گذرانند. کریسمَس یا نوئل جشنی است در آیین مسیحیت که به منظور گرامی ‌داشت زادروز مسیحبرگزار می شود. بسیاری از اعضای...

Read More
Loading