دسته: مقاله اول

جشن سده : جشن همکاری و همبستگی

سده جشن ملوک نامدار است /زافریدون و از جم یادگار است / جشن سَده، یکی از جشن‌های ایرانی، است که در آغاز شامگاه دهم بهمن ماه یعنی آبانروزاز بهمن ماه بر گزار می شود .جشن سده بزرگترین جشن آتش و یکی از کهن ترین آیین های شناخته شده در...

Read More
Loading