دسته: گوناگون

خشونت !

صفحات جرائد را ورق می زنم و بار دیگر شاهد حوادث و جنایات خشونت بار می گردم و مشاهده می کنم انگار...

Read More

گل ناز

اثر : دکتر مهدی حمیدی شیرازی از برون آمد صدای باغبانگفت کو ارباب؟ کارش داشتماز درون گفتم که...

Read More

روز جهانی کارگر

روز جهانی کارگر یا روز بین‌المللی کارگر ( International Workers’ Day) مراسمی است که هرسال در روز اول ماه می میلادی برای حمایت از حقوق قشر کارگر برگزار می‌شود. بسیاری ازحزب‌های مختلف و اتحادیه‌های کارگری در بیشتر کشورهای...

Read More
Loading