به مناسبت آغاز سال نو و نوروز باستانی از ساعت 11 بامداد امروز تا ساعت 15 بعد از ظهر جشنی در کانون ایرانیان بوستن برای بچه ها بر گزار گردید .گروهی از ایرانیان بوستون همراه با فرزندانشان در این جشن شرکت کردند.