ماه: آوریل 2017

 کباب غاز

شب عید نوروز بود و موقع ترفیع رتبه. در اداره با هم ‌قطارها قرار و مدار گذاشته بودیم كه هركس اول ترفیع رتبه یافت، به عنوان ولیمه یك مهمانی دسته ‌جمعی كرده، كباب غاز صحیحی بدهد دوستان نوش جان نموده به عمر و عزتش دعا كنند.

Read More

روش کار در چاپ سنگی

ابتدا مطالب یا تصاویر مورد نظر با مرکب مخصوص روی کاغذهای مشمع مخصوصی که زرد رنگ بود نوشته می شد....

Read More

یک رشته مروارید

همت بلند دار که مردان روزگار /    از همت بلند به جایی رسیده اند روز نامه بهار ایراc یک رشته مروارید «انتشار می داد . اینک برآنیم تحت همان عنوان به انتشارآن همت گماریم : هر اندازه هم كه باهوش باشید، به هر روی، به تنهایی...

Read More

نت ها علیه ممنوعیت

گروه موسیقی  اصوات با همکاری مرکز اسلامی و فرهنگی شمال کالیفرنیا iccncکنسرت موسیقی  هفت کشور  مسلمان با عنوان  نت ها علیه ممنوعیت را در شهر اوکلند،کالیفرنیا برگزار کردند. هدف گروه اصوات تمرکز براجرای موسیقی  کلاسیک و محلی از...

Read More
  • 1
  • 2