دسته: از اینجا و آنجا

یادی از دکتر محمود حسابی پدر علم فیزیک ایران

دوشنبه سوم اسفند ماه مصادف است با زادروز پروفسور محمود حسابی؛ پدر علم فیزیک ایران .دکترمحمود حسابی ؛ فیزیکدان، سناتور، یکی از وزیران فرهنگ در زمان سلطنت پهلوی و بنیان گذارفیزیک و مهندسی دانشگاهی در ایران بود . محمود حسابی در ۳...

Read More

استاد سعید نفیسی ؛معمار نثر جدید ایران

هجدهم خرداد ماه ؛مصادف است با زاد روز استاد سعید نفیسی ؛پژوهنده : ادیب ؛ مترجم وشاعر . به خاطر می آورم هنگامی که دانشجوی رشته ادبیات فارسی در دانشگاه تهران بودم ، بااستاد ارجمند سعید نفیسی آشنا شدم و هر هفته در محضر استاد به...

Read More
Loading