Category: از اینجا و آنجا

یادی ازهمکاری گرانقدر

  هفت بهمن ماه نود و شش برابر با بیست و هفت ژانویه دو هزار و هیجده مصادف است با سومین سال .درگذشت یکی از همکاران قدیمی روزنامه بهارایران شادروان احمد توکلیان شاد روان احمد توکلیان انسانی وارسته و ازاده ٬  خبرنگار  و مفسری...

Read More

ماجرای هالووین

حوالی غروب بود. خسته از کار روزانه به خانه بازگشتم و در آرامش به سر می بردم . شب هالووین بود. شهررا شادمانی فرا گرفته بود و نه تنها کودکان و نوجوانان خود را با لباسهای عجب و غریب آراسته بودند بلکه بزرگسالان نیز در این شادمانی...

Read More

Trick or Tweet?

خیابانهای بوستون مناظر دیگری گرفته است . به هر خیابانی گذر نماییم ؛ منازلی را می بینیم که نمادی از هالووین در محل زندگی خود نصب کرده اند بر اساس یک سنت ریشه دار ، مردم غرب به خصوص امریکائیان به منظور بزرگداشت این جشن در جلو خانه...

Read More

جشن مهرگان

روز اعتدال پاییزی را در ایران از دیرباز جشن می‌گرفته‌اند. این جشن که در روز مهر از ماه مهر برگزار می‌شود ،جشن مهرگان نام دارد             مهرگان یا جشن مهر یکی از بزرگترین جشن‌های ایران باستان  بوده  است که در مهر روز از ماه مهر...

Read More

کوچه قهر و آشتی

 مردم  شیراز  در مهربانی شهره آفاق اند، و این مطلب راحتی« حافظ  »بدان اشاره نموده و مردم شیراز را «صاحب کمال » دانسته است . گویی رشته های محبت در سرشتشان  رسته شده  و هر رهگذری که به این شهر می رود ؛این موضوع را درک می کند...

Read More
Loading