دسته: نگاهی به تاریخ

خلیج فارس از دیدگاه مورخین – شاعران و جهان گردان

محمود مجاهد    اصلاحات داریوش بزرگ که حفر ترعه نیل و اتصال مدیترانه به دریای سرخ را همراه داشت تحول عظیمی در ارتباطات دریایی شاهنشاهی ایران ایجاد کرد٬چنانچه بنا بگفته منتسکیو در کتاب روح القوانین:نیروی دریایی داریوش بر أب های...

Read More

محمد حجازی: نویسنده ای بزرگ

سید محمد حجازی ملقب به مطیع الدوله؛ نویسنده، رمان‌ نویس، نمایشنامه‌ نویس، مترجم، سیاست‌ مدار و روزنامه‌ نگار معاصر ایرانی بود. او در ۲۵/ فروردین سال ۱۲۸۰ خورشیدی در تهران متولد شد ودر ۱۰ بهمن ۱۳۵۲( در تهران) در گذشت ، .پدرش سید...

Read More
Loading