دسته: نگاهی به تاریخ

سه یار دبستان

نوشته : رسول پرویزی لب بوم اومدی گهواره داریهنوز من عاشقم تو بچه داری و راستی این‌طور است. همین‌ که دست آدم به دامن ساقی سیمین ساق افتاد، رشته تسبیح سهل است، رشته مودت گسسته می‌شود.گاهی قتل و جنجال و خودکشی و رسوایی‌های دیگر راه...

Read More
Loading