دسته: نگاهی به تاریخ

پژمان بختیاری: آتشی در سینه دارم جاودانی

حسین پژمان بختیاری، شاعر بزرگ معاصر و محقق و مترجم برجسته در سال ۱۲۷۹ هجری شمسیبه دنیا آمد.او از جمله شاعران سنت گرای معاصر است . فردی آگاه و شعر شناس که به واسطه غور درآثار بزرگانی چون رودکی، فرخی، منوچهری، فردوسی، سعدی و حافظ...

Read More
Loading