دسته: ادبيات

بابا کوهی

نوشته :محمد حجازی ( مطیع الدوله) باز بهار آمد و معنای زندگی عوض شد، چشم و گوش دنیا را به شعر ترجمه...

Read More

آرزوی من

اثری از :پروین اعتصامی ای خوشا مستانه سر در پای دلبر داشتن / دل تهی از خوب و زشت چرخ اخضر داشتننزد...

Read More

گناه سرد

فریدون توللی شاعر معاصر پندش مده ؛ که آن دل جوشنده از امید دیری است دیر ؛ تا شده بیرون ز دست او...

Read More

گرفتار

فریدون توللی شاعر معاصر هم با تو دردمندم و هم بی تو ای شگفت ! این شعله چیست در دل آتش پر ست من مست...

Read More
Loading