دسته: ادبيات

گناه سرد

فریدون توللی شاعر معاصر پندش مده ؛ که آن دل جوشنده از امید دیری است دیر ؛ تا شده بیرون ز دست او...

Read More

گرفتار

فریدون توللی شاعر معاصر هم با تو دردمندم و هم بی تو ای شگفت ! این شعله چیست در دل آتش پر ست من مست...

Read More

وحید دستگردی : سپید بخت در این روزگار دانی کیست ؟

در فرهنگ دهخدا نوشته شده است : ( لغت‌ نامه دهخدا)وحید دستگردی . حسن ، فرزند قاسم . از ادباء و شعرای معروف ایرانی در سال 1298 هَ . ق .مطابق 1258هَ . ش . در قریه دستگرد اصفهان متولد شد. تحصیلات خود را در رشته ادبیات فارسیو عربی و...

Read More

زمستان 

اثر : مهدی اخوان ثالث سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت سرها در گریبان استکسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن...

Read More

خزان

اثر : استاد نصراله فلسفی ای جنگل ؛ که هنوزت افسر زمردین بهاران بر سر است ؛ ای برگ های زردروی که بر...

Read More
Loading