دسته: ادبيات

زمستان 

اثر : مهدی اخوان ثالث سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت سرها در گریبان استکسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن...

Read More

خزان

اثر : استاد نصراله فلسفی ای جنگل ؛ که هنوزت افسر زمردین بهاران بر سر است ؛ ای برگ های زردروی که بر...

Read More

استاد بدیع الزمان فروزانفر

۱۴ شهریور مصادف است با زادروز استاد بدیع ا لزمان فروزانفر . محمدحسین بُشرویه‌ای معروف به نام بدیع‌الزمان فروزانفر در ۱۴ شهریور ۱۲۷۶ در بُشرویه به دنیاآمد- او ادیب، نویسنده، مترجم، سراینده و پژوهشگر ادبی ایرانی و مدرس دانشگاه...

Read More

ساغر یاد

فریدون توللی شاعر معاصر چشمه ها جوشید و بستانها شکفت اشک شادی ریخت از چشمان من باد رسوا ؛ دامن...

Read More

هوشنگ ابتهاج : بازیچه ایام دل آدمیان است

هوشنگ ابتهاج ( ه الف . سایه ) شاعر توانای معاصر در سن ۹۴ سالگی درگذشت . علت درگذشت آقای ابتهاج اعلام نشده، اما او تیر ماه امسال به دلیل نارسایی کلیهچند روزی در یکی از بیمارستان‌های شهر کلن آلمان بستری بود.شاد روان ابتهاج سالها...

Read More
Loading