دسته: ادبيات

خزان

فریدون توللی شاعر معاصر پاییز پر کرشمه؛ در آمد به باغ ها با رقص برگ ها و خروش کلاغ ها رخشد ؛ زشیب...

Read More
Loading