دسته: هنر و ادبيات

باران در ادبیات فارسی

  باران  در ادبیات فارسی جایگاه ویژه ای دارد . شاعران وطن عزیز ما – ایران -از این پدیده آسمانی با برداشت های متعدد یاد کرده اند . در شعر شعرای فارسی گو « باران » از هزار سال قبل از .این، با آغاز شعرشاعران سبک خراسانی که به...

Read More
Loading