دسته: اجتماعي

راهی است راه عشق که هیچش کناره نیست

مدیر محترم روزنامه اینترنتی بهار ایران با سلام : گاهی اوقات آدمی احساس می کند که می خواهد در دالان تاریک وبی صدای گذشته دست و پا زند و خاطرات آن را مرور نماید !.برای منی که سالهاست دور از شهر و وطن خود به سر می برم ؛ آنچه از بوی...

Read More

داش آکل

نوشته : صادق هدایت -نویسنده معاصر همه ی اهل شیراز می دانستند که داش آکل و کاکارستم سایه ی یکدیگر...

Read More

زنگ انشا

نوشته : رسول پرویزی نویسنده معاصر برگ های نارنج های انبوه کلاس را تاریک می کرد. تازه تخته سیاه را...

Read More

ماجرای گرگ درون

سردبیر محترم روز نامه بهار ایران ! امروز که روز نامه پر محتوا ی شما را مطالعه می کردم ، چشمم به شعری افتاد که استاد فریدون مشیری به نحو زیبایی از گرگ درون آدمی سخن گفته و به تشریح آن پرداخته بودند .از این روضروری دیدم یادداشتی...

Read More

گرگ درون

فریدون مشیری گفت دانایى که گرگى خیره سر هست پنهان در نهاد هر بشر لاجرم جارى است پیکارى بزرگ روز و...

Read More

گل ناز

اثر : دکتر مهدی حمیدی شیرازی از برون آمد صدای باغبانگفت کو ارباب؟ کارش داشتماز درون گفتم که...

Read More
Loading