دسته: اجتماعي

پیام المپیک

المپیک امسال رونق گذشته را نداشت .با آنکه دولت ژاپن تمهیدات لازم را نموده بود مع هذا کمتراز هزار نفر به استادیوم خالی راه یافتند و مراسم افتتاحیه رسمی با حضورامپراتور ژاپن در توکیوآغاز گردید . علت این چنین وضعی ویروس کرونا است...

Read More

ماجرای یک قتل و علل آن

ماجرای قتل بابک خرم دین کارگردان سینما – بدست پدرش -مرا در بهت و حیرت عمیقیفرو برد ونمی توانستم تصور کنم پدری ۸۱ ساله با همکاری مادر مقتول دست به چنینجنایت وحشتناکی بزند واز این عمل سبعانه و وحشتناک خدا رانیز شکرنماید! و...

Read More
Loading