دسته: اجتماعي

بهداشت روانی چیست ؟

در قرنی زندگی می کنیم که ناهنجاری های زندگی آرامش را از انسانها سلب نموده و توجهمتخصصین را بدان معطوف کرده است . اغلب مردم از زندگی دل خوشی ندارند و به علل مختلف ازواقعیت  می گریزند.اخیراٌ ۲۸متخصص برجسته جهانی در زمینه...

Read More

راهی است راه عشق که هیچش کناره نیست

مدیر محترم روزنامه اینترنتی بهار ایران با سلام : گاهی اوقات آدمی احساس می کند که می خواهد در دالان تاریک وبی صدای گذشته دست و پا زند و خاطرات آن را مرور نماید !.برای منی که سالهاست دور از شهر و وطن خود به سر می برم ؛ آنچه از بوی...

Read More

داش آکل

نوشته : صادق هدایت -نویسنده معاصر همه ی اهل شیراز می دانستند که داش آکل و کاکارستم سایه ی یکدیگر...

Read More
Loading