دسته: اجتماعي

زنگ انشا

نوشته : رسول پرویزی نویسنده معاصر برگ های نارنج های انبوه کلاس را تاریک می کرد. تازه تخته سیاه را...

Read More

ماجرای گرگ درون

سردبیر محترم روز نامه بهار ایران ! امروز که روز نامه پر محتوا ی شما را مطالعه می کردم ، چشمم به شعری افتاد که استاد فریدون مشیری به نحو زیبایی از گرگ درون آدمی سخن گفته و به تشریح آن پرداخته بودند .از این روضروری دیدم یادداشتی...

Read More

گرگ درون

فریدون مشیری گفت دانایى که گرگى خیره سر هست پنهان در نهاد هر بشر لاجرم جارى است پیکارى بزرگ روز و...

Read More

گل ناز

اثر : دکتر مهدی حمیدی شیرازی از برون آمد صدای باغبانگفت کو ارباب؟ کارش داشتماز درون گفتم که...

Read More

هفت سین

هفت سین نوروز یک سنت کهن پارسی است. این سنت از زمان باستان تا امروز همچنان جایگاه ویژه خود را نزد...

Read More

سلامت روان چیست ؟

/گلستانها پر خروش از من بود /در دل عشاق جوش از من بود /باز گویم هر زمان راز دگر /در دهم هر لحظه آوازی دگر دکتر گوهر نو – پژوهشگر در قرنی زندگی می کنیم که ناهنجاری های زندگی آرامش را از انسانها سلب نموده و توجه متخصصین را بدان...

Read More
Loading