Category: اجتماعي

با یکی دیگر از نویسندگان بهارایران آشنا شوید

شاد روان محمد رضا مجاهدمدیر ، نویسنده و پژوهشگر  – فرزند آرشد استاد محمد حسین مجاهد- نویسنده  سلسله مقالات  « جزئیات » و «خرده می گیریم » روزنامه بهار ایران در گذشته بود .او که در سال 1313 شمسی در شیراز تولد یافته بود ؛ تحصیلات...

Read More
Loading