All

Latest

عشق در ادبیات فارسی

یک قصه نیست غم عشق این عجباز هر زبان که می شنوم نامکرر است« حافظ» شاید هیچ واژه ای چون «عشق »در...

ادبيات

Latest

بوسه ی نسیم

هوشنگ ابتهاج (ه.الف.سایه) آن شب که بوی زلف تو با بوسه ی نسیممستانه، سر به سینه ی مهتاب می گذاشت،با...

نگاهی به تاریخ

Latest

اجتماعي

Latest

اختلال در شخصیت

دکتر گوهر نو – پژوهشگر هر که شد محرمِ دل در حرمِ یار بِمانْدوان که این کار ندانست در انکار...

هنر

Latest

ضرب ا لمثل ها

Latest

سیاسی

Latest

از اینجا و آنجا

Latest

مادلن

نوشتۀ : صادق هدایت پریشب آنجا بودم، در آن اطاق پذیرائی کوچک. مادر و خواهرش هم بودند، مادرش لباس...

گوناگون

Latest

انگیزش عامل موفقیت

چند روز قبل به گروهی از جوانان برخورد کردم که امید و تلاش – برای یک زندگی بهتر- از دنیایآنان...