هنر و ادبيات

Latest

دهلوی :بیژن و منیژه

حسین دهلوی رهبر پیشین ارکستر سمفونیک ایران در ۲۳ مهر ۱۳۹۸ پس از چند سال ابتلا به بیماری آلزایمر و...

نگاهی به تاریخ

Latest

اجتماعي

Latest

English

Latest

SHIRAZ

Hafiz ‘Shiraz city of the heart !God preserve thee ‘Pearl of capitals thou art .Ah! to serve thee Ruknabad, of thee I dream :Fairy river  Whose drinks thy running stream  .Lives for ever  Wind that blows from...