All

Latest

عصر واژگونی ارزش ها

محمود مجاهد سعدی سخنسرای بزرگ ایران در باب ششم « گلستان » حکایتی می نگارد که می تواندسر آغازی باشد...

ادبيات

Latest

نگاهی به تاریخ

Latest

گرداب

نوشته : صادق هدایت نویسنده معاصر “گرداب” عنوان یکی از داستان‌های مجموعه‌ی “سه...

اجتماعي

Latest

خود بینی !

دکتر گوهرنو -پژوهشگر ز خود بینی سیه کردی دل بیغش، ز خودبینیز نادانی در افتادی درین آتش ، ز نادان...

هنر

Latest

ضرب ا لمثل ها

Latest

دوری و دوستی

فرهنگ ها در معنی این ضرب المثل نوشته اند :« دیدار و ملاقات هرچه کم تر و دیر بهدیرتر انجام شود،...

سیاسی

Latest

از اینجا و آنجا

Latest

زبان و رود خانه جوشان

استاد محمد علی جمالزاده نویسنده معاصر ” زبان، حالت رودخانه ی جوشانی را دارد . باید سرچشمه ی...

گوناگون

Latest

خودکشی !

نوشته محمد حجازی ؛ نویسنده معاصر چند روز قبل، یکی از دوستان پیش من آمد. قیافه اش حاکی از رنج درونی...