All

Latest

هنر و ادبيات

Latest

استاد علی اصغر حکمت

  بی جهت نیست که شیراز؛ شهری در جنوب ایران را دارالعلم لقب داده اند .از گذشته های دوراین شهر مرکز...

نگاهی به تاریخ

Latest

اجتماعي

Latest

سلامت روان چیست ؟

/گلستانها پر خروش از من بود /در دل عشاق جوش از من بود /باز گویم هر زمان راز دگر /در دهم هر لحظه آوازی دگر دکتر گوهر نو – پژوهشگر در قرنی زندگی می کنیم که ناهنجاری های زندگی آرامش را از انسانها سلب نموده و توجه متخصصین را بدان...

English

Latest

The Lane

THE LANE BY: Freydoon Moshiri Translated By :AmirHossein Ansari Without you, in a moonlit night...