All

Latest

هجرت در زندگی بشر !

استقرار طالبان درافغانستان بار دیگر موضوع « مهاجرت »را در اذهان عمومی زنده کردمهاجرت موضوع داغی...

ادبيات

Latest

کاخ گمان

فریدون توللی – شاعر معاصر می کاودم این زخم روانسوز روانکاه می کاهدم این خشم سبک جوش سبک سوز...

نگاهی به تاریخ

Latest

عصر واژگونی ارزش ها

دکتر گوهر نو -پژوهشگر سعدی سخنسرای بزرگ ایران در باب ششم « گلستان » حکایتی می نگارد که می تواندسر...

اجتماعي

Latest

آسیب شناسی

آسیب شناسی از جمله واژه هایی است که همه روزه با آن سر وکارداریم و برای هرپدیده ناهنجاری از آن...

هنر

Latest

مجید وفادار : مراببوس

مجید وفادار موسیقی‌ دان، آهنگساز، نوازندهٔ ویلن و رهبر ارکستر در ۲۸ بهمن ۱۲۹۱در تهران متولد گردید...

ضرب ا لمثل ها

Latest

سیاسی

Latest

از اینجا و آنجا

Latest

یادی از دکتر محمود حسابی پدر علم فیزیک ایران

دوشنبه سوم اسفند ماه مصادف است با زادروز پروفسور محمود حسابی؛ پدر علم فیزیک ایران .دکترمحمود حسابی ؛ فیزیکدان، سناتور، یکی از وزیران فرهنگ در زمان سلطنت پهلوی و بنیان گذارفیزیک و مهندسی دانشگاهی در ایران بود . محمود حسابی در ۳...

English

Latest

Shiraz

Hafiz ‘Shiraz city of the heart !God preserve thee ‘Pearl of capitals thou art .Ah! to serve thee Ruknabad, of thee I dream :Fairy river  Whose drinks thy running stream  .Lives for ever  Wind that blows from...