All

Latest

لذت بخشش در زندگی…

هفته گذشته مراسم فارغ التحصیلی دانشگاه ماساچوست- بوستون با حضور فارغالتحصیلان آن دانشگاه و خانواده...

ادبيات

Latest

نگاهی به تاریخ

Latest

اجتماعي

Latest

هنر

Latest

ضرب ا لمثل ها

Latest

دوستی خاله خرسه

از جمله ضرب المثل های رایج دوستی خاله خرسه است :یعنی کسی می خواهد به دوستش سودی برساند اما از روی...

سیاسی

Latest

عصر واژگونی ارزش ها

محمود مجاهد سعدی سخنسرای بزرگ ایران در باب ششم « گلستان » حکایتی می نگارد که می تواندسر آغازی باشد...

از اینجا و آنجا

Latest

آينه ی شكسته

اثر : صادق هدایت اودت مثل گلهاي اول بهار تر و تازه بود با يك جفت چشم خمار برنگ آسمان و زلفهاي بوري...

گوناگون

Latest

انگیزش عامل موفقیت

دکتر گوهر نو -پژوهشگر پیش چشمت داشتی شیشه كبودزان سبب عالم كبودت می نمود« مولوی » امروز هنگامیکه...