هنر و ادبيات

Latest

عقاب نگون بخت

  ناصر خسرو روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خاست وندر طلب طعمه پروبال بیار است بر راستی بال نظر کرد و...

All

Latest

اجتماعي

Latest

از اینجا و آنجا

Latest

صادق هدایت؛ ابجی خانوم

صادق هدایت نویسنده بزرگ ایران در 28 بهمن ماه 1281 (17 فوریه 1903)در تهران متولد شد و در ۱۹ فروردین...

English

Latest