All

Latest

انگیزش عامل موفقیت

چند روز قبل به گروهی از جوانان برخورد کردم که امید و تلاش – برای یک زندگی بهتر- از دنیایآنان...

ادبيات

Latest

نگاهی به تاریخ

Latest

سعدی شاعر دوستی ها

مرکز سعدی ‌شناسی، از سال ۱۳۸۱ خورشیدی، روز ۱ اردیبهشت را روز سعدی، اعلام کرده و دراول اردیبهشت...

اجتماعي

Latest

هنر

Latest

ضرب ا لمثل ها

Latest

چیزی که عوض داره گله نداره

در این ضرب المثل نکته جالبی است که این معنی را باز گو می کند ؛که اگر به دیگرانظلمی کردی و همان ظلم را نیز در حق تو کردند نباید گله و شکایت کنی . کسی از جانب شخص دیگری مورد آزار و اذیت واقع شده و پس از مدت ها، شرایططوری می شود که...

سیاسی

Latest

از اینجا و آنجا

Latest

ای پدر ای همدم تنهاییم…

ای پدر ای با دل من همنشینای صمیمی ای بر انگشتر نگینای پدر ای همدم تنهاییمآشنایی با غم تنهاییم روز...

گوناگون

Latest

گل ناز

اثر : دکتر مهدی حمیدی شیرازی از برون آمد صدای باغبانگفت کو ارباب؟ کارش داشتماز درون گفتم که...