روز نامه بهارایران در آذرماه ۱۳۰۹ شمسی در شهر شیراز آغاز به انتشار کرد  .

          استاد محمد حسین مجاهد نویسنده ، صاحب امتیازو مدیر روزنامه بهار ایران   بیش از نیم قرن خدمات مطبوعاتی و سیاسی پیوسته تلاش کرد که مستقل وآزاده؛ دور از همه فراز ونشیب های سیاسی و اجتماعی سر بلند و افتخار آفرین این راه دشوار رابپیماید.

 در طول ۵۱ سال خدمات مطبوعاتی در ایران ، روز نامه بهار ایران پیوسته آئینه افکار و آمال عمومی و به عنوان یکی از برجسته ترین و کهنسال ترین روز نامه های ایران شهرت یافت .

             روزنامه بهار ایران تا سال ۱۳۶۰شمسی در شهر شیرازانتشار یافت.

روز نامه بهار ایران در سال۲۰۱۷ میلادی با تولدی دیگردر امریکا به منظور گسترش فرهنگ و ادبیات ایران ، با استفاده از امکانات تکنولوژی مدرن مرحله دوم مطبوعاتی خود را با افتخار آغاز می کند .

           امید که در این راه دشوار مطبوعاتی و فرهنگی از پشتیبانی و پیشنهاد ایرانیان مقیم خارج ازکشور بهره مند شویم .

         بهار ایران ، روز نامه ای است آزاد و مستقل و به هیچ گروه تعلق ندارد وکلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به بهار ایران است و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است  .

Bahar Iran newspaper originally was founded in Shiraz, Iran in 1930. Mohammad Hossien Mojahed, a pioneer journalist, used his career as an editor and publisher of the Bahar Iran newspaper in Shiraz, Iran, where he was born, to fight for freedom and  democracy until the paper was closed

Since March 2017, Bahar Iran became digital and the main objectives are to promote Persian culture and arts for the world  community

The Bahar Iran newspaper is an independent newspaper with no affiliation with any government, political groups, or factions

All rights reserved by Bahar Iran online copyright

Email: baharirannewspaper@gmail.com