ماه: نوامبر 2017

Historical Photographs of the Middle East

The Fine Arts Library at Harvard has one of the world’s most significant holdings of historical photographs of the Middle East. With approximately 175,000 images in over 280 collection, these photographs offer a rare opportunity...

Read More

زلزله مردم ایران را در ماتم فرو برد

بلایای طبیعی همیشه جزو وقایعی هستند که بیشترین تعداد قربانیان و بالاترین میزان خسارات مالی و روانی را به وجود می‌‌آوردند. آنچه در بم اتفاق افتاد، زلزله ای با بزرگی حدود 5/6 ریشتر بود که کل شهر را با خاک یکسان کرد. آنچه در میزان...

Read More

ماجرای هالووین

حوالی غروب بود. خسته از کار روزانه به خانه بازگشتم و در آرامش به سر می بردم . شب هالووین بود. شهررا شادمانی فرا گرفته بود و نه تنها کودکان و نوجوانان خود را با لباسهای عجب و غریب آراسته بودند بلکه بزرگسالان نیز در این شادمانی...

Read More