ماه: فوریه 2018

زمزمه بهار

اثر: دکتر مهدی حمیدی شاعر بزرگ معاصر به دلم از جنبش فروردین،هوس آن طرفه نگار آمد بزن ای مطرب!بزن...

Read More

هنرعصاره زندگی…

دکتر گوهر نو – پژوهشگر چند شب پیش به ضیافتی دعوت داشتم . صاحبخانه تلاش نموده بود ، آرامش برای...

Read More

American Crackup: Why Our Politics Are Broken

By HARVEY SILVERGLATE This piece was originally published by WGBH News/wgbhnews.org. Thank you to WGBH News and Mr. Harvey Silverglate for allowing us to re-publish this article.  Are you as confused as I am by what passes for...

Read More
  • 1
  • 2