ماه: فوریه 2018

زمزمه بهار

اثر: دکتر مهدی حمیدی شاعر بزرگ معاصر به دلم از جنبش فروردین،هوس آن طرفه نگار آمد بزن ای مطرب!بزن...

Read More

هنرعصاره زندگی…

چند شب پیش به ضیافتی دعوت داشتم . صاحب خانه تلاش نموده بود ، آرامش برای مدعوین پدید آورد و لحظات...

Read More