ماه: فوریه 2018

زمزمه بهار

اثر: دکتر مهدی حمیدی شاعر بزرگ معاصر به دلم از جنبش فروردین،هوس آن طرفه نگار آمد بزن ای مطرب!بزن...

Read More

هنرعصاره زندگی…

دکتر گوهر نو – پژوهشگر چند شب پیش به ضیافتی دعوت داشتم . صاحبخانه تلاش نموده بود ، آرامش برای...

Read More