ماه: اکتبر 2018

باران در ادبیات فارسی

  باران  در ادبیات فارسی جایگاه ویژه ای دارد . شاعران وطن عزیز ما – ایران -از این پدیده آسمانی با برداشت های متعدد یاد کرده اند . در شعر شعرای فارسی گو « باران » از هزار سال قبل از .این، با آغاز شعرشاعران سبک خراسانی که به...

Read More

مسابقات پارو زنی چارلز ریی گاتا در شهر کمبریج – ماساچوست

       پنجاه و چهارمین مسابقات پاروزنی  در شهر کمبریج با حضور     .هزارها نفر تماشاچی بر گزار گردید     در این مسابقات دو روزه یازده هزار شرکت کننده از گروه های سنی متعدد     .با ۲۰۰۰ قایق در ۵۵ مسابقه با یکدیکر رقابت  کردند ...

Read More

ششمین جشنواره بین المللی هنر برای صلح

جشنواره صلح هر سال همزمان با روز جهانی صلح به منظور گسترش فرهنگ صلح با حضور هنرمندان و فرهنگ دوستان و حامیان صلح در تهران بر گزار .می گردد ششمین جشنواره بین المللی ( هنر برای صلح ) با تمرکز به موضوع محیط .زیست با حضور هنرمندان...

Read More
  • 1
  • 2