ماه: اکتبر 2018

باران در ادبیات فارسی

  باران  در ادبیات فارسی جایگاه ویژه ای دارد . شاعران وطن عزیز ما – ایران -از این پدیده آسمانی با برداشت های متعدد یاد کرده اند . در شعر شعرای فارسی گو « باران » از هزار سال قبل از .این، با آغاز شعرشاعران سبک خراسانی که به...

Read More

مسابقات پارو زنی چارلز ریی گاتا در شهر کمبریج – ماساچوست

       پنجاه و چهارمین مسابقات پاروزنی  در شهر کمبریج با حضور     .هزارها نفر تماشاچی بر گزار گردید     در این مسابقات دو روزه یازده هزار شرکت کننده از گروه های سنی متعدد     .با ۲۰۰۰ قایق در ۵۵ مسابقه با یکدیکر رقابت  کردند ...

Read More

سلامت روان چیست ؟

/گلستانها پر خروش از من بود /در دل عشاق جوش از من بود /باز گویم هر زمان راز دگر /در دهم هر لحظه آوازی دگر دکتر گوهر نو – پژوهشگر در قرنی زندگی می کنیم که ناهنجاری های زندگی آرامش را از انسانها سلب نموده و توجه متخصصین را بدان...

Read More
  • 1
  • 2