ماه: آوریل 2019

یوهان سباستین باخ

بعضی از انسانها موسیقی یوهان سباستین باخ – را صدایی از آسمان می دانند که برای مسرت جهانیان بر زمین...

Read More

گل ناز

اثر : دکتر مهدی حمیدی شیرازی از برون آمد صدای باغبانگفت کو ارباب؟ کارش داشتماز درون گفتم که...

Read More

سیزده بدر

سیزده بدر روز «عیش ونوش » است . روز پایکوبی و دست افشانی است . پدران ما و یا ایرانیان باستان در...

Read More
  • 1
  • 2