ماه: می 2019

بابا کوهی

نوشته محمد حجازی دلم می خواست دوستان همه آن جا بودند, اما چه فایده , هرچشم و گوشی که باز نیست این...

Read More

مناظره گل و بلبل

اثر :پروین اعتصامی شاعر معاصر بلبلی گفت سحر با گل سرخ /کاین همه خار به گرد تو چراست گل خوشبوی و...

Read More

دختر و بهار

شعری از فروغ فرخزاد شاعر معاصر دختر کنار پنجره تنها نشست و گفت: ای دختر بهار حسد می برم به تو عطر...

Read More
  • 1
  • 2